På Haderslev Katedralskole er vi vores skole, og vi passer på hinanden

God sommer og på snarlig gensyn

 

På Haderslev Katedraskole ønsker vi alle vores ansatte, nuværende elever og studenter en rigtig god sommerferie.

Vi glæder os til at byde alle vores kommende 1.g'ere og 1. HF'ere velkomne på skolen til august.

 

9. august: mødedag for alle 1.g'ere og 1. HF'ere. Læs om opstarten under "Kommende elev". Her ligger al nødvendig information til de første dage.

10. august: mødedag for alle fortsætterelever.


Har du søgt om optagelse på Haderslev Katedralskole?

 

Du vil modtage brev om reservation af plads i slutningen af april måned. Du vil modtage et optagelsesbrev, hvis du opfylder betingelserne for at blive optaget på Stx eller HF. Reservationen er altså ikke et optagelsesbrev. Grundet situationen omkring Corona kan vi først se, om du opfylder betingelserne:

  • når du har aflagt prøve i de afsluttende fag og har fået årskarakterer.

  • eller du har været til optagelsesprøve efterfulgt af en samtale.

 

Du kan læse mere om betingelserne for optagelse via dette link: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse


Optagelsesprøver 2021

Tidspunkter for prøven

Optagelsesprøven forventes afholdt på følgende datoer i 2021:

  • onsdag den 28. april
  • fredag den 18. juni
  • mandag den 28. juni
  • tirsdag den 3. august

Optagelsesprøven den 28. april kan kun benyttes af ansøgere, hvor det inden prøveafholdelsestidspunktet kan afgøres, at ansøgeren ikke har retskrav på optagelse. Det drejer sig særligt om ansøgere fra prøvefrie 9. klasser, ansøgere der ikke har fulgt 2. fremmedsprogsundervisning og ansøgere der enten går i prøvefri 10. klasse eller ikke længere går i grundskolen og som samtidig ikke opfyldte retskravet for optagelse, da de afsluttede 9. klasse.

 

Optagelsesprøven justeres i år på baggrund af COVID-19

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser ændres i år, så opgaver i fysik/kemi tages ud af optagelsesprøven, mens opgaverne i fagene dansk, engelsk og matematik fastholdes. Samtidig justeres bestå-grænserne tilsvarende og prøvens varighed nedsættes fra fire til tre timer.

Ændringen af optagelsesprøven skal ses i lyset af, at elever i 9. klasse og i 10. klasse heller ikke skal aflægge prøve i fysik/kemi i år på grund af situationen med Covid-19.

 

Kravet til at bestå prøven

Kravet at bestå optagelsesprøven bliver 60 point (imod normalt 80 point) til stx og 45 point (mod normalt 60 point) på HF. Ændringen ses i lyset af, at 9. klasse og 10. klasse i år ikke skal aflægge prøve i fysik/kemi pga. situationen med Covid-19.STX
Studieretninger 19/20 + 20/21

haka17-144.jpg
Engelsk A - Fransk A - Samfundsfag B

Hvad har England og Frankrig til fælles med storpolitik? Har sprogene ligheder og har litteraturen fællestræk? Bliv klogere på samfund, kultur og sprog og de mange aspekter der ligger i både litteratur og indenrigs- og udenrigspolitiske forhold.