På Haderslev Katedralskole er vi vores skole, og vi passer på hinanden

Dimission på Haderslev Katedralskole

Årets studenter dimitteres fra Haderslev Idrætscenter fredag d. 28. juni kl. 10.00

 

Alle studenter mødes i træningshallen kl. 9.30, hvor der er opstilling til indmarch i  idrætscentrets store hal. 

Programmet for dimissionen er overrækkelse af eksamensbeviser, dimissionstale, fællessang, legater og musikalske indslag mm.

Efter dimissionen vil der blive serveret en lille forfriskning, mens studenterne bliver fotograferet. Herefter kører studenterne afsted i deres flot pyntede studentervogne.

 

Vi glæder os til at fejre denne store dag sammen med alle forældre, papforældre, bedsteforældre, søskende osv. :-)

 

For jubilarer vil der være rundvisning på Haderslev Katedralskole ca. 20 minutter efter dimissionen er slut. Mødested: centralgarderoben.


Når du søger optagelse på stx eller hf på HaKa

Når du søger optagelse på enten stx eller HF på Haderslev Katedralskole, er der nogle forskellige forhold, som du skal være opmærksom på. Nedenfor kan du få et overblik over proceduren for ansøgning og optagelse på stx og hf i direkte forlængelse af 9. klasse / 10. klasse.

Du kan yderligere søge information om optagelseskravene til stx og hf på Uddannelsesguiden.

 

Tidsplan

 • Senest 1. maj 2019:  Har du søgt rettidigt i www.optagelse.dk senest d. 1.marts 2019 i direkte forlængelse af 9. klasse/ 10. klasse, vil du modtage en besked fra os om, at du har reserveret en plads på stx/hf. 

 

 • Fredag d. 14. juni 2019:  På denne dag vil der ligge en tidlig optagelsesprøve med en efterfølgende samtale, hvis du eksempelvis:
  • har søgt om optagelse efter 1. marts 2019
  • har været syg ved én af folkeskolens afgangsprøver
  • ikke har søgt stx i direkte forlængelse af 9. klasse/ 10. klasse
  • har søgt om optagelse uden at være blevet erklæret uddannelsesparat.

 

 • I begyndelsen af juli 2019: Hvis du opfylder betingelserne for optagelse ved afslutningen af de afsluttende prøver i 9. klasse/ 10. klasse, vil du modtage en besked fra os om, at du er optaget på stx/hf på Haderslev Katedralskole.

 

 • Tirsdag d. 6. august 2019: På denne dag vil der ligge en sen optagelsesprøve med en efterfølgende samtale, hvis du eksempelvis:
  • ikke har bestået folkeskolens afgangseksamen
  • har været syg til den tidlige optagelsesprøve d. 14. juni 2019
  • har søgt om optagelse efter den tidlige optagelsesprøve d. 14. juni 2019

 

 • Fredag d. 16. august 2019: I midten af august kan skolen planlægge en sygeoptagelsesprøve med en efterfølgende samtale, hvis du eksempelvis:
  • ​​​​​​​har været syg til optagelsesprøven, som ligger d. 6. august 2019

 

Særligt om optagelse på HF.

 • Søger du hf i direkte forlængelse af 9. klasse, skal optagelseskravene været opfyldt, da det ikke er muligt at søge hf via en optagelsesprøve

 

 • Søger du hf i direkte forlængelse af 10. klasse, hvor du ikke opfylder alle optagelseskravene til hf, har du mulighed for at blive optaget på en baggrund af en skriftlig centralt stillet optagelsesprøve efterfulgt af en samtale, som foregår på skolen.

 

 • Søger du optagelse på hf, hvor det ikke er i direkte forlængelse af 9. klasse/10. klasse, skal du kontakte os med henblik på, at vi kan lave en samlet vurdering af dine forudsætninger for at starte og fuldføre et hf-forløb.


STX
Studieretninger 18/19 + 19/20

haka17-144.jpg
Engelsk A - Fransk A - Samfundsfag B

Hvad har England og Frankrig til fælles med storpolitik? Har sprogene ligheder og har litteraturen fællestræk? Bliv klogere på samfund, kultur og sprog og de mange aspekter der ligger i både litteratur og indenrigs- og udenrigspolitiske forhold.