På Haderslev Katedralskole er vi vores skole, og vi passer på hinanden

I disse coronatider....

 

På Haderslev Katedralskole gør vi alt, hvad vi kan for at undgå corona på skolen. Ingen, hverken ansatte eller elever, har lyst til endnu en nedlukning, og derfor er der iværksat en række initiativer både i - og udenfor undervisningen.

I år har vi indført dukseordning i alle klasser. Der er ensretning på gange og trapper. Pauserne holdes i videst muligt omfang udenfor. Der sprittes af hver gang man flytter sig til et andet sted på skolen. Vores sociale medier bruges ivrigt til at nudge både elever og ansatte, så vi alle husker på - og hjælper hinanden med at overholde retningslinjerne.

Og det går faktisk rigtig godt. Vi er en stor stole. Eleverne viser stor ansvarlighed og opmærksomhed - godt hjulpet på vej af deres medkammerater, lærere, TAP'ere og ledelse. For vi har alle et ansvar for at holde Corona fra døren og den gode undervisning og det gode sociale miljø i gang. Det er nemlig det, som vi er så stolte af her på HaKa: Vi er vores skole - og vi passer på hinanden.

 

Vi møder hver dag mange elever med spørgsmål til corona.

Her på skolen har vi indtil videre været lykkeligt forskånet for coronaudbrud. En enkelt elev er blevet ramt, men har ikke smittet andre elever. 

Omvendt møder vi ofte elever, som er utrygge og usikre og som opsøger skolens ledelse for at få svar på nogle spørgsmål. Det kan være, at de er usikre på, om de selv har symptomer på corona eller de blot er forkølede. Måske er de i familie med nogen, som de anser for at være i risikogrupper. Måske har de været sammen med nogen, som skal testes og er usikre på, om de selv skal testes. Nogle er spørgsmålene er vurderingssager fra ledelsen, og vi vælger som oftest den sikre vej og beder elever om at blive testet, hvis de har symptomer eller hvis de bor i samme husstand som een, der selv er ved at blive testet. Vi er en stor skole og vi gør alt, hvad vi kan for at undgå, at corona finder vej til os.

Hvis en elev har familiemedlemmer, som er i risikogruppe, er det ikke skolens opgave at vurdere, hvorvidt eleven fritages fra at møde fysisk til undervisningen. Her følger skolen Sundhedsstyrelsens retningslinjer og beder eleven om at kontakte egen læge for en individuel visitation. Vurderes det, at eleven skal modtage virtuel undervisning, kræver det en erklæring fra lægen.

 

Hvis en elev er hjemme pga af corona

På skolen følger vi Undervisningsministeriet retningslinjer i forhold til elever, der af den ene eller anden grund må blive hjemme pga. corona:

  1. Hvis en elev ikke er syg, men venter på testsvar.
  2. Hvis en elev er visiteret af egen læge til at modtage virtuel undervisning, fordi eleven bor i samme husstand som en person, der er i risikogruppe.
  3. Hvis en elev er smittet med corona, men kun har milde symptomer og ikke er mere syg end eleven kan modtage virtuel undervisning.
  4. Hvis en elev er smittet med corona og er for syg til at modtage virtuel undervisning.

 

I dette dokument kan man som elev og forældre se en oversigt over retningslinjer for virtuel undervisning og fravær ved corona.


STX
Studieretninger 18/19 + 19/20

haka17-144.jpg
Engelsk A - Fransk A - Samfundsfag B

Hvad har England og Frankrig til fælles med storpolitik? Har sprogene ligheder og har litteraturen fællestræk? Bliv klogere på samfund, kultur og sprog og de mange aspekter der ligger i både litteratur og indenrigs- og udenrigspolitiske forhold.