På Haderslev Katedralskole er vi vores skole, og vi passer på hinanden

Coronavirus/COVID-19

Opdatering d. 26. maj 2020

(For yderligere information se FAQ på siden "COVID-19")

 

                                                                                      HAKA 2018 210.jpg                                                                                        HAKA 2018 209.jpg

                                                      Brev fra Undervisningsministeriet til alle 3.g'ere vedr. eksamen.                   Brev fra Undervisningsministeriet til alle 2.HF'ere vedr. eksamen.

 

 

Alle undervisningsinstitutioner er af Undervisningsministeriet blevet opfordret til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til udbrud af Coronavirus, og det gør vi naturligvis også på Haderslev Katedralskole.

1.g, 2.g og 1.HF

Skolen holder fortsat helt lukket for fysisk undervisning af 1.g, 2.g og 1.HF. Det betyder helt konkret, at den virtuelle undervisning fortsætter som hidtil, og alle elever på disse årgange skal dagligt holde sig opdateret vedrørende undervisningen på Lectio. Der bliver ikke afholdt eksamen for disse årgange i indeværende skoleår, hvilket betyder, at årskaraktererne i alle afsluttende fag vil gælde som endelig afsluttende karakter.

3.g og 2. HF

Skolen følger fortsat Sundhedsstyrelsens-  og Regeringens anbefalinger, hvilket betyder, at der kun må tilbydes undervisning på skolen for et meget begrænset antal elever. Det betyder, at der fortsat vil være virtuel undervisning for disse årgange i den første uge efter påskeferien. Samtidig arbejdes der på en mere præcis udmelding til disse elever om rammerne for den undervisning, der evt. kan finde sted på skolen. Alle elever skal holdes sig orienteret herom på Lectio. 

Læs om de sundhedsfaglige retningslinjer ved genåbning på Haderslev Katedralskole her.

Terminsprøver

Som tidligere udmeldt, vil terminsprøverne i år blive afviklet som en dagsopgave. Terminsprøverne starter som allerede planlagt i ugen efter påskeferien. Elever, der har terminsprøver, skal holde sig opdateret på Lectio.

 

Særligt om studieture

Desværre vil det ikke være muligt at gennemføre studieturene for vores 2.g'ere i år. De forskellige rejseselskaber har meddelt skolen, at de ikke kan gennemføre studieturen pga situationen med COVID-19 og de lukkede grænser. Eleverne får besked fra deres lærere på Lectio om tilbagebetaling af penge for turen. Øvrig information om studieturen og rejseugen findes også på Lectio.

 

For yderligere information

 Man kan læse mere på Sundhedsstyrelsens særlige informationsside om Coronavirus/COVID-19 her:

Sundhedsstyrelsens informationsside om COVID-19

 

 

Når du søger optagelse på stx eller hf på HaKa

Når du søger optagelse på enten stx eller HF på Haderslev Katedralskole, er der nogle forskellige forhold, som du skal være opmærksom på. Nedenfor kan du få et overblik over proceduren for ansøgning og optagelse på stx og hf i direkte forlængelse af 9. klasse / 10. klasse.

Du kan yderligere søge information om optagelseskravene til stx og hf på Uddannelsesguiden.

 

Tidsplan 

Det ligger nu fast, at der afholdes optagelsesprøver d. 19. juni. Der sendes breve ud til alle, der skal til optagelsesprøve. Bemærk, at brevet sendes ud i e-boks. Er man under 18 år, sendes der også brev til forældres e-boks.

 

 • Senest 15. maj 2020:  Har du søgt rettidigt i www.optagelse.dk senest d. 1.marts 2020 efter
              maksimal 2 år efter din 9. klasses eksamen/maksimal 1 år efter din 10. klasses eksamen, og du
              opfylder optagelseskravene til stx/hf vil du senest d. 1. maj få besked fra os om, at du har reserveret
              en plads på stx/hf. 
  • Bemærk! Undervisningsministeriet har rykket fristen fra 1. maj til 15. maj, da skolerne i øjeblikket er pålagt en række ekstraopgaver i forbindelse med genåbningen af skolerne.

 

 • Fredag d. 19. juni 2020:  Der afvikles en optagelsesprøve med en efterfølgende samtale, hvis du har søgt om optagelse efter
              d. 1. marts eller på anden måde ikke opfylder optagelseskravene til stx/hf. Du vil få nærmere besked
              fra os, hvis du skal til en optagelsesprøve for at blive optaget på stx/hf.

 

 • Senest d. 1. juli 2020 eller snarest derefter:  Opfylder du alle optagelseskravene ved afslutning af din 9. klasse/10. klasse vil du modtage besked
              fra os om, at du er optaget på stx/hf på Haderslev Katedralskole.

 

 • Mandag den 24. juni samt Tirsdag d. 4. august: Der afvikles to optagelsesprøver før og efter sommerferien, hvis du eksempelvis ikke har bestået
              folkeskolens afgangseksamen før sommerferien eller har været syg til den første optagelsesprøve
              med en efterfølgende samtale før sommerferien. Du vil få besked af os før sommerferien, hvis du
              skal til en optagelsesprøve med en efterfølgende samtale umiddelbart efter sommerferien for at
              blive optaget på stx/hf.


Bemærk

Har du fortrudt, at du ikke har søgt stx/hf rettidigt senest pr. 1. marts, har du mulighed for at søge om optagelse på stx/hf efter sommerferien frem til primo november, såfremt du opfylder alle optagelseskravene (bortset fra kravet om at have søgt senest pr. d. 1.  marts). I så tilfælde kontakter du skolen for en konkret vurdering af, hvorvidt du har de faglige forudsætninger for at begynde senere på stx/hf. Opfylder du ikke optagelseskravene for optagelse på hf efter 9. klasse kan du ikke blive optaget på hf via en optagelsesprøve. Det kræver, at du gør dig fagligt rustet via en 10. klasse og søger ind på hf på baggrund af din 10. klasse.


STX
Studieretninger 18/19 + 19/20

haka17-144.jpg
Engelsk A - Fransk A - Samfundsfag B

Hvad har England og Frankrig til fælles med storpolitik? Har sprogene ligheder og har litteraturen fællestræk? Bliv klogere på samfund, kultur og sprog og de mange aspekter der ligger i både litteratur og indenrigs- og udenrigspolitiske forhold.