På Haderslev Katedralskole er vi vores skole, og vi passer på hinanden

Coronavirus/COVID-19

Haderslev Katedralskole er lukket til og med 13. april. Vi afventer myndighederne yderligere udmeldinger om situationen på undervisningsområdet.

Alle elever bedes holde sig opdateret vedrørende undervisningen på Lectio, hvor der løbende vil komme information.

 

Alle undervisningsinstitutioner er af Undervisningsministeriet blevet opfordret til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til udbrud af Coronavirus, og det gør vi naturligvis også på Haderslev Katedralskole.

Hvis man siden 2. marts 2020 er hjemvendt fra et af de særlige risikoområder, skal man blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten. Det gælder også, hvis én eller flere af ens familiemnedlemmer, som man bor med, har væet i et af de særlige risikoområder.

I så tilfælde skal man kontakte skolen, sådan at vi kan vurdere, hvorvidt man skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten for at sikre mindst mulig spredning af Coronavirus. Som elev vil det fysiske fravær ikke tælle med i det samlede fravær.

Særligt om studieture

I april rejser en stor del af skolens elever på studietur. Hvis det område, klassen skal rejse til, er noteret som særligt risikoområde  på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, vil skolen også i denne situation følge Sundhedsstyrelsens anbefaling og aflyse studieturen. Skulle den situation forekomme, vil det være aftalen med rejseselskabet/flyselskabet/hotellet, som afgør, hvorvidt pengene for studieturen tilbagebetales. 

Hvordan ved man, om man rejser til eller fra et særligt risikoområde?

Listen over særlige risikoområder bliver dagligt opdateret af Statens Serumsinstitut og Sundhedsstyrelsen. Man kan læse mere på Sundhedsstyrelsens særlige informationsside om Coronavirus/COVID-19 her:

Sundhedsstyrelsens informationsside om COVID-19

 

 

Når du søger optagelse på stx eller hf på HaKa

Når du søger optagelse på enten stx eller HF på Haderslev Katedralskole, er der nogle forskellige forhold, som du skal være opmærksom på. Nedenfor kan du få et overblik over proceduren for ansøgning og optagelse på stx og hf i direkte forlængelse af 9. klasse / 10. klasse.

Du kan yderligere søge information om optagelseskravene til stx og hf på Uddannelsesguiden.

 

Tidsplan

 • Senest 1. maj 2020:  Har du søgt rettidigt i www.optagelse.dk senest d. 1.marts 2020 efter
              maksimal 2 år efter din 9. klasses eksamen/maksimal 1 år efter din 10. klasses eksamen, og du
              opfylder optagelseskravene til stx/hf vil du senest d. 1. maj få besked fra os om, at du har reserveret
              en plads på stx/hf. 

 

 • Onsdag den 29. april samt fredag d. 12. juni 2020:  Der afvikles en optagelsesprøve med en efterfølgende samtale, hvis du har søgt om optagelse efter
              d. 1. marts eller på anden måde ikke opfylder optagelseskravene til stx/hf. Du vil få nærmere besked
              fra os, hvis du skal til en optagelsesprøve for at blive optaget på stx/hf.

 

 • Senest d. 30. juni 2020:  Opfylder du alle optagelseskravene ved afslutning af din 9. klasse/10. klasse vil du modtage besked
              fra os om, at du er optaget på stx/hf på Haderslev Katedralskole.​​​​​​​

 

 • Mandag den 29. juni samt Tirsdag d. 4. august: Der afvikles to optagelsesprøver efter sommerferien, hvis du eksempelvis ikke har bestået
              folkeskolens afgangseksamen før sommerferien eller har været syg til den første optagelsesprøve
              med en efterfølgende samtale før sommerferien. Du vil få besked af os før sommerferien, hvis du
              skal til en optagelsesprøve med en efterfølgende samtale umiddelbart efter sommerferien for at
              blive optaget på stx/hf.​​​​​​​


Bemærk

Har du fortrudt, at du ikke har søgt stx/hf rettidigt senest pr. 1. marts, har du mulighed for at søge om optagelse på stx/hf efter sommerferien frem til primo november, såfremt du opfylder alle optagelseskravene (bortset fra kravet om at have søgt senest pr. d. 1.  marts). I så tilfælde kontakter du skolen for en konkret vurdering af, hvorvidt du har de faglige forudsætninger for at begynde senere på stx/hf. Opfylder du ikke optagelseskravene for optagelse på hf efter 9. klasse kan du ikke blive optaget på hf via en optagelsesprøve. Det kræver, at du gør dig fagligt rustet via en 10. klasse og søger ind på hf på baggrund af din 10. klasse.


STX
Studieretninger 18/19 + 19/20

haka17-144.jpg
Engelsk A - Fransk A - Samfundsfag B

Hvad har England og Frankrig til fælles med storpolitik? Har sprogene ligheder og har litteraturen fællestræk? Bliv klogere på samfund, kultur og sprog og de mange aspekter der ligger i både litteratur og indenrigs- og udenrigspolitiske forhold.