På Haderslev Katedralskole er vi vores skole, og vi passer på hinanden

Årets første studenter

 

Stort tillykke til Jonas Petersen Andresen og Isabella Mørkbak Elefsen. Begge blev årets første studenter fredag d. 11. juni.

 

Isabella1.jpg      Jonas.jpg


Huedage og dimission

Huedage

Alle studenter på Stx og HF får deres huer på i dagene mandag d. 21.6 - onsdag d. 23.6. Der vil være mulighed for at komme og fejre eleverne på skolen og det vil foregå udenfor, hvor der er sat telte op.

Skolen anbefaler, at hver student medbringer op max 5 pårørende af hensyn til forsamlingsloftet. Hvis man ønsker at fejre dagen i teltet, hvis det være muligt at sidde max. 6 sammen. Man skal fremvise coronapas, inden man går ind i teltet.

 

Dimission d. 25. juni 2021

På grund af corona vil det ikke være muligt at dimittere eleverne i idrætscentret, da forsamlingsloftet er 500. Vi vælger derfor i år at holde tre dimissioner, som holdes i skolens egen festsal. Hver elev kan møde med max. 2 pårørende til dimissionen. 

 

1. dimission: kl. 9.00 - 9.40   (18-e, 18-z, 19-n, 19-p, 19-q, 19-r)

2. dimission: kl. 10.30 - 11.10   (18-a, 18-t, 18-u, 18-y)

3. dimission: 12.00 - 12.40   ( 18-c, 18-d, 18-f, 18-j, 18-x, Isabella Mørkbak Elefsen, Jonas Petersen Andresen)

 

Jubilarer

Der vil i år desværre ikke være plads til jubilarer under dimissionen. Man kan istedet kontakte skolen for rundvisning, hvis det har interesse.

 

Særligt om Corona

Alle deltagere til dimissionen, studenter såvel som pårørende, skal kunne fremvise coronapas til dimissionen.

 

Yderligere information om huedage og dimission finder du her.


Har du søgt om optagelse på Haderslev Katedralskole?

 

Du vil modtage brev om reservation af plads i slutningen af april måned. Du vil modtage et optagelsesbrev, hvis du opfylder betingelserne for at blive optaget på Stx eller HF. Reservationen er altså ikke et optagelsesbrev. Grundet situationen omkring Corona kan vi først se, om du opfylder betingelserne:

  • når du har aflagt prøve i de afsluttende fag og har fået årskarakterer.

  • eller du har været til optagelsesprøve efterfulgt af en samtale.

 

Du kan læse mere om betingelserne for optagelse via dette link: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse


Optagelsesprøver 2021

Tidspunkter for prøven

Optagelsesprøven forventes afholdt på følgende datoer i 2021:

  • onsdag den 28. april
  • fredag den 18. juni
  • mandag den 28. juni
  • tirsdag den 3. august

Optagelsesprøven den 28. april kan kun benyttes af ansøgere, hvor det inden prøveafholdelsestidspunktet kan afgøres, at ansøgeren ikke har retskrav på optagelse. Det drejer sig særligt om ansøgere fra prøvefrie 9. klasser, ansøgere der ikke har fulgt 2. fremmedsprogsundervisning og ansøgere der enten går i prøvefri 10. klasse eller ikke længere går i grundskolen og som samtidig ikke opfyldte retskravet for optagelse, da de afsluttede 9. klasse.

 

Optagelsesprøven justeres i år på baggrund af COVID-19

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser ændres i år, så opgaver i fysik/kemi tages ud af optagelsesprøven, mens opgaverne i fagene dansk, engelsk og matematik fastholdes. Samtidig justeres bestå-grænserne tilsvarende og prøvens varighed nedsættes fra fire til tre timer.

Ændringen af optagelsesprøven skal ses i lyset af, at elever i 9. klasse og i 10. klasse heller ikke skal aflægge prøve i fysik/kemi i år på grund af situationen med Covid-19.

 

Kravet til at bestå prøven

Kravet at bestå optagelsesprøven bliver 60 point (imod normalt 80 point) til stx og 45 point (mod normalt 60 point) på HF. Ændringen ses i lyset af, at 9. klasse og 10. klasse i år ikke skal aflægge prøve i fysik/kemi pga. situationen med Covid-19.


I disse coronatider....

 

På Haderslev Katedralskole gør vi alt, hvad vi kan for at undgå corona på skolen. Ingen, hverken ansatte eller elever, har lyst til endnu en nedlukning, og derfor er der iværksat en række initiativer både i - og udenfor undervisningen.

I år har vi indført dukseordning i alle klasser. Der er ensretning på gange og trapper. Pauserne holdes i videst muligt omfang udenfor. Der sprittes af hver gang man flytter sig til et andet sted på skolen. Vores sociale medier bruges ivrigt til at nudge både elever og ansatte, så vi alle husker på - og hjælper hinanden med at overholde retningslinjerne. Der bæres mundbind i alle fællesområder, også i undervisningstiden. Eleverne må kun tage deres mundbind af i klasselokalet.

Desværre må vi også erkende, at corona er blevet en del af vores virkelighed her på skolen. Derfor kommunikeres der dagligt ud om situationen, og vi opfordrer på det kraftigste til, at man som elev læser beskederne fra rektor i Lectio. Og vis gerne beskederne til forældrene, så alle er velinformeret.

Beskeden til eleverne d. 6. november fra rektor beskriver meget klart, hvordan vi som skole skal agere i en tid med corona og smitte. Beskeden kan læses nedenfor. Her kan man også læse den præsentation, som Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet til gymnasierne.

 

Hvis en elev er hjemme pga af corona

På skolen følger vi Undervisningsministeriet retningslinjer i forhold til elever, der af den ene eller anden grund må blive hjemme pga. corona:

  1. Hvis en elev ikke er syg, men venter på testsvar.
  2. Hvis en elev er visiteret af egen læge til at modtage virtuel undervisning, fordi eleven bor i samme husstand som en person, der er i risikogruppe.
  3. Hvis en elev er smittet med corona, men kun har milde symptomer og ikke er mere syg end eleven kan modtage virtuel undervisning.
  4. Hvis en elev er smittet med corona og er for syg til at modtage virtuel undervisning.

STX
Studieretninger 18/19 + 19/20

haka17-144.jpg
Engelsk A - Fransk A - Samfundsfag B

Hvad har England og Frankrig til fælles med storpolitik? Har sprogene ligheder og har litteraturen fællestræk? Bliv klogere på samfund, kultur og sprog og de mange aspekter der ligger i både litteratur og indenrigs- og udenrigspolitiske forhold.