På Haderslev Katedralskole er vi vores skole, og vi passer på hinanden

Invitation til huedage og dimission 2020 for studenter og forældre.

Dimissionen for studenterne holdes i år fredag d. 26. juni i tidsrummet 10.00-11.30.

 

 

 

 


Coronavirus/COVID-19

Opdatering d. 9. juni 2020

 

Alle undervisningsinstitutioner er af Undervisningsministeriet blevet opfordret til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til udbrud af Coronavirus, og det gør vi naturligvis også på Haderslev Katedralskole.

                                                                                                                                                                              

Brev fra Undervisningsministeriet til alle 3.g'ere vedr. eksamen og karakterer.                  

Brev fra Undervisningsministeriet til alle 2.HF'ere vedr. eksamen og karakterer.

Brev fra Undervisningsministereriet til alle 1.g'ere og 2.g'ere vedr. årskarakterer og eksamensbeviset.

Brev fra Undervisninsministeriet til alle 1. hf'ere og den faglige, individuelle vurderingssamtale og karakterer.

 

For yderligere information se FAQ på siden "COVID-19"

Læs også om de sundhedsfaglige retningslinjer ved genåbning på Haderslev Katedralskole her.

 

 

 

Når du søger optagelse på stx eller hf på HaKa

Når du søger optagelse på enten stx eller HF på Haderslev Katedralskole, er der nogle forskellige forhold, som du skal være opmærksom på. Nedenfor kan du få et overblik over proceduren for ansøgning og optagelse på stx og hf i direkte forlængelse af 9. klasse / 10. klasse.

Du kan yderligere søge information om optagelseskravene til stx og hf på Uddannelsesguiden.

 

Tidsplan 

Det ligger nu fast, at der afholdes optagelsesprøver d. 19. juni. Der sendes breve ud til alle, der skal til optagelsesprøve. Bemærk, at brevet sendes ud i e-boks. Er man under 18 år, sendes der også brev til forældres e-boks.

 

 • Fredag d. 19. juni 2020:  Der afvikles en optagelsesprøve med en efterfølgende samtale, hvis du har søgt om optagelse efter
              d. 1. marts eller på anden måde ikke opfylder optagelseskravene til stx/hf. Du vil få nærmere besked
              fra os, hvis du skal til en optagelsesprøve for at blive optaget på stx/hf.

 

 • Senest d. 1. juli 2020 eller snarest derefter:  Opfylder du alle optagelseskravene ved afslutning af din 9. klasse/10. klasse vil du modtage besked
              fra os om, at du er optaget på stx/hf på Haderslev Katedralskole.

 

 • Mandag den 24. juni samt Tirsdag d. 4. august: Der afvikles to optagelsesprøver før og efter sommerferien, hvis du eksempelvis ikke har bestået
              folkeskolens afgangseksamen før sommerferien eller har været syg til den første optagelsesprøve
              med en efterfølgende samtale før sommerferien. Du vil få besked af os før sommerferien, hvis du
              skal til en optagelsesprøve med en efterfølgende samtale umiddelbart efter sommerferien for at
              blive optaget på stx/hf.


Bemærk

Har du fortrudt, at du ikke har søgt stx/hf rettidigt senest pr. 1. marts, har du mulighed for at søge om optagelse på stx/hf efter sommerferien frem til primo november, såfremt du opfylder alle optagelseskravene (bortset fra kravet om at have søgt senest pr. d. 1.  marts). I så tilfælde kontakter du skolen for en konkret vurdering af, hvorvidt du har de faglige forudsætninger for at begynde senere på stx/hf. Opfylder du ikke optagelseskravene for optagelse på hf efter 9. klasse kan du ikke blive optaget på hf via en optagelsesprøve. Det kræver, at du gør dig fagligt rustet via en 10. klasse og søger ind på hf på baggrund af din 10. klasse.


STX
Studieretninger 18/19 + 19/20

haka17-144.jpg
Engelsk A - Fransk A - Samfundsfag B

Hvad har England og Frankrig til fælles med storpolitik? Har sprogene ligheder og har litteraturen fællestræk? Bliv klogere på samfund, kultur og sprog og de mange aspekter der ligger i både litteratur og indenrigs- og udenrigspolitiske forhold.