På Haderslev Katedralskole er vi vores skole, og vi passer på hinanden

Forældreaften d. 6. december kl. 17.00 - 18.30

 

Vi indbyder alle forældre til elever i 1.g til forældreaften. 

 

På mødet vil I som forældre få lejlighed til at hilse på de andre forældre i klassen. Et par af klassens lærere vil fortælle jer om de første uger med eleverne i den nye klasse. Lærerne vil blandt andet fortælle om nogle af de mange forskellige aktiviteter og tiltag, som eleverne har mødt i opstarten med deres nye studieretningsklasse. Lærerne  vil også orientere jer om en række aktiviteter, som eleverne vil møde i løbet af deres studietid på Haderslev Katedralskole, herunder de flerfaglige forløb, studieturen i 2.g og km-moduler mv., og I er naturligvis meget velkomne til at stille spørgsmål.

Vi glæder os til at byde jer velkomne

STX
Studieretninger 2018/2019

haka17-144.jpg
Engelsk A - Fransk A - Samfundsfag B

Hvad har England og Frankrig til fælles med storpolitik? Har sprogene ligheder og har litteraturen fællestræk? Bliv klogere på samfund, kultur og sprog og de mange aspekter der ligger i både litteratur og indenrigs- og udenrigspolitiske forhold.