FAQ. COVID-19

Retningslinjer for genåbning af skolen

På denne side kan du få svar på en række af de spørgsmål, som vi løbende får stillet vedrørende situationen omkring COVID-19 og undervisningen på skolen. 

Haderslev Katedralskole følger Statsministeriets udmeldinger samt Sundhedsstyrelsens retningslinjer og der vil løbende komme opdateringer på siden her.

Er der specifikke spørgsmål vedrørende undervisningen i dagligdagen, skal man som elev rette henvendelse direkte til ens lærer på Lectio.

 

 

                                           Brev om eksamen til 3.g                                                             HAKA 2018 209.jpg

                    Brev fra ministeriet til alle 3.g'ere vedr. eksamen.                 Brev fra Ministeriet til alle 2.HF'ere ver. eksamen.

Hvornår åbner skolen igen?

Med Statsministerens udmelding d. 6. april blev det klart, at gymnasierne kan genåbne for alle 3.g'ere og 2. HF'ere fra d. 15. april. På Haderslev Katedralskole vil planen for den kommende undervisning se således ud:

Uge 16: Undervisningen vil for alle klasser fortsat være virtuel, og alle elever skal fortsat arbejde hjemmefra med de planer, som deres lærere lægger ud i Lectio.

Uge 17: I denne uge vil der være terminsprøver for 3.g'ere og 2. HF'ere. Torsdag og fredag vil være undervisning for 2.HF'ere og der vil blive sendt et særskema ud på Lectio.

Uge 18: I denne uge starter 3.g'erne også op på undervisning, og der vil blive sendt et særskema ud til eleverne på Lectio.

 

Læs retningslinjerne for genåbning her:

Endelig kan vi komme i skole igen

Kommer jeg i skole igen, hvis jeg går i 1.g, 2.g eller 1.HF?

Alle elever i 1.g, 2.g og 1.HF vil fortsat modtage virtuel undervisning foreløbig til og med 10. maj. Skolen følger retningslinjerne fra Statsministeriet og afventer udmeldinger vedrørende undervisning for alle fortsætterklasser.

Skal jeg til terminsprøve?

Ja, alle terminsprøver afvikles som planlagt. Dog vil terminsprøverne i år ikke blive afholdt på skolen, men vil istedet blive afholdt hjemme. Det vil foregå som følger:

En terminsprøve bliver til en dagsopgave, som man arbejder med hjemme hos sig selv.  Dvs. den dag, hvor man skulle have været til en terminsprøve på skolen, får man i stedet en opgave, som man skal arbejde med. 

På dagen kl. 9:00 vil eleverne kunne tilgå opgaven via et link, og opgavebesvarelsen afleveres senest samme dag kl. 23:00, som en skriftlig aflevering i en afleveringsmappe i lectio, som den pågældende faglærer har oprettet.

Finn/Lars (IT) vil komme med mere information om, hvordan eleverne tilgår opgaven på dagen via det link.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg er syg under terminsprøverne?

Hvis man bliver syg, sådan at man ikke kan arbejde med sin opgave på dagen, er det vigtigt, at man kontakter sin lærer for at få aftalt en anden afleveringsfrist for sin besvarelse.

Skal jeg til eksamen - Stx?

For 3.g gælder følgende:


2 skriftlige eksamener:

I Dansk A samt i ét af jeres studieretningsfag

1 mundtlig eksamen:

SRP
 

For 1.g og 2.g gælder følgende:

Alle eksamener er i år aflyst

Skal jeg til eksamen - HF?

For 2. HF gælder følgende:


2 skriftlige eksamener:

I Dansk A og i Engelsk B
2 mundtlige eksamener:

I Dansk A og i et andet fag, der er sidst placeret i eksamensplanen.
 

For 1. HF gælder følgende:

Alle eksamener er aflyst

Hvornår offentliggøres de prøver, som jeg skulle have været til eksamen?

Offentliggørelsen vil ske d. 18. juni

Hvornår offentliggøres de skrifltlige fag, som jeg skal til eksamen i?

Eksamensplanen for de fag, som du skal aflægge prøve i, offentliggøres d. 11. maj.

De øvrige fag, som du skulle have været til prøve i, og som nu er aflyst, offentliggøres d. 18. juni.

Hvad gør jeg, hvis jeg er syg den dag, hvor jeg skal til eksamen?

Her gælder følgende:

Bliver du syg den dag, hvor du skal til eksamen, vil du ikke skulle aflægge sygeeksamen. Din årskarakter i faget vil istedet blive ophøjet til eksamenskarakter.

Bemærk! Uanset hvad du fejler, så vil skolen kræve en lægeerklæring på din sygdom/symptomer. Dog vil der ikke blive stillet krav om test for Covid-19.

Hvordan får jeg karakter i mine afsluttende fag på HF?

Helt ekstraordinært afgives der afsluttende standspunktskarakterer på HF. Der vil skulle afholdes individuelle, faglige vurderingssamtaler med eleverne i de fag, der ikke afsluttes med en prøve.

Der må ikke gives en særskilt bedømmelse af vurderingssamtalen, den samtalen alene indgår i en helhedsvurdering af det faglige niveau i forbindelse med afgivelsen af den afsluttende standpunktskarakter.

I de fag, der normalt ville være afsluttet med både en skriftlig og en mundtlig prøve, vil der kun blive afholdt een samtale.

Samtalen vil vare ca. 15-20 minutter og vil være en dialog om det faglige stof, der er gennemgået i undervisningen.

Hvordan skal der gives afsluttende standspunktskarakter i den naturvidenskabelig faggruppe på 1.HF?

For elever på uddannelsen til hf-eksamen fastsættes de to karakterer for den naturvidenskabelige faggruppe som henholdsvis et simpelt gennemsnit af de enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakterer i biologi, geografi og kemi og den enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakter i det af de tre fag, der var udtrukket til prøve for eleven. De to karakterer er derved ophøjet til prøvekarakterer.

Skal jeg til årsprøver, hvis jeg går i 1.g eller 2.g?

Det korte svar er "ja". For dig, der går i 1.g og 2.g, skal du forberede dig på, at du skal til årsprøve i de fag, hvor der allerede er planlagt prøver. Du skal holde dig orienteret på Lectio for nærmere information herom.

Jeg er selvstuderende. Hvad gør jeg?

Elever, som er selvstuderende, skal til eksamen i de fag, som de selvstuderer.

Jeg er på særlige vilkår. Hvad gør jeg?

Elever, der skal op på særlige vilkår, for eksempel fordi de er sanktionerede for fravær, skal tage sygeprøver i august ud over de prøver, som eventuelt afholdes på deres institution i sommerterminen.

Hvordan får jeg karakter i mine afsluttende fag?

For alle elever gælder det, at de vil få en årskarakter i de fag, som de afslutter.

Det betyder for 1. og 2.g, at den afsluttende standpunktskarakter i fag, der afsluttes til sommer og er udtrukket til eksamen, ophøjes til eksamenskarakter. For 1.hf betyder det, at der gives standspunktskarakter, der ophøjes til eksamenskarakter i fag, der afsluttes efter 1.hf.

De afsluttende standpunktskarakterer vil i år blive afgivet i perioden d. 22. juni. Da undervisningsperioden forlænges gives der altså længere tid til at vurdere den enkelte elevs faglige niveau.

Den afsluttende standpunktskarakter ophøjes til prøvekarakter i stedet for hver af de aflyste prøver

Bemærk! Standpunktskaraktererne for de to skriftlige fag, hvori der skal aflægges eksamen i 3.g offentliggøres d. 11. maj.

Hvordan vægtes årskarakteren som erstattes af en eksamen? Trækker man stadig eksamensfag?

 

Det udtræk af prøver, som ministeriet har foretaget, fastholdes. Der er ikke tale om, at prøvekarakterer erstatter årskarakterer. Det er den anden vej rundt, dvs. at nogle prøvekarakterer erstattes af årskarakterer. I disse tilfælde vil årskarakteren altså stå både under årskarakterer og under prøvekarakterer i eksamensbeviset og vil således tælle med to gange. Eksamensplanen planlægges offentliggjort den 11. maj som normalt.

Kan jeg få dispensation for ikke at få ophøjet min årskarakter til eksamenskarakter?

Her er det korte svar "Nej".

Bliver der afholdt dimission i år?


Der blev den 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder indtil videre til og med den 10. maj 2020.

Kan jeg komme til optagelsesprøve til gymnasiet?

Der afholdes optagelsesprøver fredag d. 19. juni.

Alle, der skal til optagelsesprøve, vil modtage et brev i deres e-boks. Er man under 18 år, vil ens forældre også modtage brevet.

 

Kan eksamen i de skriftlige fag foregå med mere en 10 elever samlet i et lokale?

Ja, det vil være muligt at samle et større antal elever i et lokale i forbindelse med en skriftlig prøvesituation, såfremt at afstandskravet på to meter mellem eleverne kan overholdes. Det er en forudsætning herfor, at der føres tilsyn med eleverne, at der sker en styring af adgangen til lokalet og en sikring af, at eleverne ikke samles i store grupper efter prøvens afholdelse.

Får jeg penge tilbage for studieturen?

Efter statsministerens pressemøde d. 6. april stod det klart, at studieturene for alle skolens 2.g'ere ikke kan gennemføres.

På den baggrund har de forskellige rejsebureauer/rejselskaber i dagene efter pressemødet meddelt, at de aflyser studieturene. Det betyder, at langt de fleste elever vil få det fulde beløb, som er indbetalt til studieturen, retur. 

Klassernes lærere vil organisere tilbagebetalingen ved at indsamle bankoplysninger for hver enkelt elev, således at sekretariatet kan tilbageføre de indbetalte penge til studieturen.

 

Hvem skal jeg henvende mig til vedr. studieturen?

De lærere, som skulle have været med på studieturen kender til, hvad der helt præcis vil være gældende for studieturen i den enkelte klasse.

Eleverne skal derfor afvente yderligere information fra deres egne lærere.

Jeg går i 2.g. Kommer jeg på studietur i 3.g?

Det bliver desværre ikke muligt at afvikle studieturen i 3.g.