Haderslev Katedralskole

Søg
Close this search box.

Den mundtlige prøve i matematik i 1.hf

I 1. hf skal du have matematik på C-niveau.

I matematik bruger du matematikprogrammerne Geogebra og Maple (skolelicens).

Programmerne indgår meget i undervisningen, så du opøves i at bruge dem til prøven.

Den mundtlige prøve er normalt i juni, og er delt i to dele

  • Første del er en gruppeprøve (2-3 elever pr. gruppe) og varer ca. 90 minutter med flere grupper til prøve samtidig.
    I gruppen arbejder du med en ukendt problemstilling. Censor og lærer kommer på skift rundt til grupperne, som præsenterer metoder, resultater og tilhørende teori.

Problemstillingerne stilles indenfor de emner, der er undervist i.

  • Anden del er en individuel prøve, dvs. at du er alene til prøven.
    Du trækker et kendt spørgsmål indenfor et eller flere emner fra undervisningen. Herefter får du ca. 20 minutter forberedelsestid, hvor du må medbringe bøger, noter og computer, men du må ikke være på nettet.
    Efter endt forberedelsestid præsenterer du din besvarelse på dit trukne prøvespørgsmål. Derpå indgår du i en uddybende samtale med læreren om de(t) overordnede emne(r).
    Under eksaminationen må du bruge noter eller et talepapir som støtte, men du må IKKE læse op fra dit papir. Du får udleveret dem i meget god tid og har mulighed for at forberede dem.

Umiddelbart efter den individuelle prøve får du en samlet karakter for de to mundtlige delprøver.