Ofte stillede spørgsmål

Hvornår er der Åbent Hus?

Haderslev Katedralskole holder Åbent Hus hvert år i januar måned. Hold øje på Facebook, i avisen, i biografen og i byens infostandere. 

Åbent Hus er for alle interesserede elever på både STX og HF.

Hvis du er forhindret i at komme til vores Åbent Hus arrangement, er du altid velkommen til at bestille tid til en samtale om skolens mange tilbud.

Hvem kan blive optaget på HF?

Er du erklæret egnet til at komme i gymnasiet af UU, kan du søge ind og blive optaget. 

Som noget nyt kan du nu søge ind på HF allerede efter 9. klasse.

Du har også lov til at søge om optagelse, hvis du ikke er erklæret egnet til gymnasiet. Det vil herefter være en vurdering af skolen, om du vil blive tilbudt en optagelsesprøve.

Hvor søger jeg om optagelse?

 

Du søger ind på gymnasiet på Optagelse.dk. Du kan også søge om optagelse efter ansøgningsfristen, hvis du retter henvendelse direkte til skolen.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

 

Fristen for at søge ind på gymnasiet er 1. marts.

 

Kan jeg søge, selv om ansøgningsfristen er udløbet?

 

Ja, du skal blot rette henvendelse direkte til skolen. Du finder vores kontaktoplysninger under Kontakt.

Kan jeg søge, selv om jeg ikke er erklæret egnet til gymnasiet?

 

Ja, du kan godt søge om optagelse, selv om du ikke er erklæret egnet af UU. Du vil blive inviteret til en optagelsesprøve, men det er skolen som vurderer, om det giver mening at tilbyde dig en optagelsesprøve.

Du vil blive testet i din faglige kompetencer i fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. 

 

 

Kan jeg søge om optagelse, selv om jeg er startet på en anden ungdomsuddannelse?

Ja, det kan du godt. Hvert år modtager vi flere elever fra andre ungdomsuddannelser, som har fortrudt deres første valg og ønsker at blive optaget på Haderslev Katedralskole i stedet for.

Hvornår får jeg at vide, om jeg er optaget?

Kort tid inden sommerferien vil du modtage et optagelsesbrev fra skolen. Bemærk, at skolen sender al post ud i e-boks. Er du under 18 år, vil dine forældre også modtage denne post.

Hvordan ved jeg, hvornår jeg skal møde den første skoledag?

Efter sommerferien modtager alle kommende elever en velkomstpakke i deres e-boks. Her fremgår det tydeligt, hvor og hvornår du skal møde på skolen den første dag. 

1. skoledag er kun for nye elever. De ældre elever møder først dagen efter.

Hvad sker der i den første uge?

Den første uge vil du opleve rigtig mange forskellige ting. Dine mentorer, som er et udvalg af engagerede elever fra de ældre klasser, har arrangeret forskellige aktiviteter. Du vil blive introduceret til skolens it-systemer og netværk og du vil prøve at have lidt undervisning. Der arrangeres også hyggelige sociale aktiviteter sammen med de andre klasser.

Du kan læse mere om introugen under siden Kommende elev.

Hvem er min klasselærer?

På Haderslev Katedralskole har vi ikke klasselærere. Alle dine lærere udgør et klasseteam, som samarbejder omkring undervisningen og som løbende orienterer hinanden om, hvordan det går i klassen. Klasseteamet holder møder et par gange om året og de udveksler løbende tanker om undervisning samt bekymring om enkeltelever i vores intrasystem, Lectio, hvor studievejlederen og den pædagogiske leder følger med. Har du brug for at tale om private forhold, skal du kontakte din studievejleder. Har du brug for at tale om faglige forhold, skal du kontakte den pågældende lærer i faget.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg?

Du bliver registreret fraværende, hver gang du ikke møder til undervisningen. Lærerne skelner ikke mellem "lovligt" og "ulovligt" fravær, og derfor har du pligt til at skrive årsagen til dit fravær i Lectio. 

Har du længerevarende sygdom (evt. med indlæggelse) er det vigtigt, at du kontakter skolen og orienterer os om det. 

Skal jeg dokumentere min sygdom med en lægeerklæring?

Skolen kan i visse tilfælde forlange at få en lægeerklæring. Det vil typisk være i tilfælde, hvor du har haft længerevarende sygdom eller hvor du gentagne gange i løbet af året angiver sygdom som fraværsårsag. 

Skolen betaler ikke for denne lægeerklæring - det skal du selv gøre.

Du kan læse herom under skolens studie-ordensregler.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan deltage i idrætsundervisningen?

Nogle elever har i perioder svært ved at deltage i idrætsundervisningen pga. skader eller operationer. Her kan man fritages fra idræt i en kortere periode, men det vil altid være en individuel vurdering, hvorvidt man kan deltage i dele af idrætsundervisningen eller ikke. 

Da idræt består af både en praktisk del og en teoretisk del, vil man altid kunne deltage i den teoretiske del af faget, selv om man ikke kan dyrke idræt.

Hvis man skal fritages fra den praktiske del af faget, kræver det en lægefaglig vurdering i en lægeerklæring. Skolen betaler ikke for denne lægeerklæring. Man kan læse mere herom under skolens studie-ordensregler.

Må jeg tage på ferie i skoletiden?

Du skal altid søge om fri til ferie i skoletiden. Du skal søge om ferie hos din pædagogiske leder, og din pædagogiske leder vil i hvert individuelle tilfælde vurdere, om det er fornuftigt at rejse på ferie. Med til denne vurdering hører, om du har meget fravær i forvejen, om der er særlige aktiviteter på skolen som du skal deltage i (ex. vejledning i forbindelse med opgaver) eller om du ønsker at rejse i perioder, hvor du skal skrive større skriftlige opgaver. 

Du kan ikke få udsættelse af opgaver, hvis du rejser på ferie. Har du ikke fået tilladelse til at rejse, men rejser alligevel, vil du modtage en skriftlig advarsel.

Hvorfor får jeg fravær, når jeg deltager i skolerelaterede aktiviteter?

Vi er en skole med høj elevindflydelse. Mange af vores elever deltager i elevudvalg og andre aktiviteter, som bidrager til skolens positive udvikling. 

Lærerne kan imidlertid ikke skelne mellem forskellige årsager til fravær i undervisningen. Derfor vil du altid blive noteret fraværende, også selv om du deltager i udvalgsmøder mv. 

Når du i din fraværsårsag noterer, at du har deltaget i en skolerelateret aktivitet, vil din studievejleder og din pædagogiske leder betragte den type fravær som uproblematisk. Det vil dog altid blive sammenholdt med andet fravær, som du måske måtte have.

Hvordan er mit HF-forløb opbygget?

En HF er opbygget med en række obligatoriske fag, et fagpakkevalg og enkelte valgfag. Du kan læse mere ved at se under de enkelte fagpakker.

 

Hvordan finder jeg ud af, hvilken fagpakke jeg skal vælge?

Du vælger fagpakke i starten af 2. semester. Inden du vælger. vil du få en masse information om de forskellige fagpakker.

Hvad gør jeg, hvis jeg fortryder mit valg af fagpakke?

Hvis du fortryder dit valg af fagpakke, skal du altid henvende dig til din pædagogiske leder. Det er ikke uproblematisk at skifte fagpakke og det er derfor vigtigt, at du får en samtale omkring dit ønske om at skifte. 

Du kan ikke forvente, at du kan skifte, da en del kritierier skal være opfyldt, for at det kan lade sig gøre.

Skal jeg til eksamen i alle fag?

På HF skal du til eksamen i alle fag, men ikke på Stx. Her bliver der hvert år i maj måned udtrukket de fag, som du skal til eksamen. Offentliggørelsen af eksamensfag kan ses på Lectio.

Kan jeg blive student, hvis jeg dumper en eksamen?

Du kan sagtens blive student, selv om du dumper en eksamen. Du har dumpet en eksamen, hvis du får karakteren 00 eller -3.

Du skal have et samlet gennemsnit på 2,0 for at blive student. Gennemsnittet er beregnet ud fra dine eksamener og dine årskarakterer gennem alle tre år. Bemærk, at fagene vægter karakteren forskelligt alt efter om det er C-, B- eller A-niveau.

Hvor mange valgfag skal jeg vælge?

Antal valgfag og fordeling på niveau afhænger af, hvilken studieretning eller fagpakke du går på. Når du skal vælge valgfag, får du information om, hvor mange muligheder du har.