Fagpakker

Undervisningsministeriet skriver om den 2-årige HF-uddannelse:

"Hf-uddannelsen er en almen gymnasial uddannelse, der gennemføres over et toårigt forløb med vægt på undervisning i både teori og mere professions- og praksisrettet stof. Det professions- og praksisrettede kommer især til udtryk i fagpakker og projekt- og praktikforløb, og det alment gymnasiale realiseres gennem en bred, almen fagrække."

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside.