FAGPAKKER på HF

Undervisningsministeriet skriver om den 2-årige HF-uddannelse:

"Hf-uddannelsen er en almen gymnasial uddannelse, der gennemføres over et toårigt forløb med vægt på undervisning i både teori og mere professions- og praksisrettet stof. Det professions- og praksisrettede kommer især til udtryk i fagpakker og projekt- og praktikforløb, og det alment gymnasiale realiseres gennem en bred, almen fagrække."

 

 

Fagpakker på HaKa HF

 

Du skal først vælge din fagpakke, når du har gået på skolen i cirka et halvt år. Det betyder, at du når at stifte bekendtskab med en række obligatoriske fag på HF, som kan være med til at inspirere dig i dit valg af fagpakke.

I menuen til venstre kan du læse mere om de tre fagpakker, som HaKa HF tilbyder.

HaKa HF består af:

Obligatoriske fag (dansk A, engelsk B, matematik C, praktisk/musisk fag C).

En naturvidenskabelig faggruppe med fagene biologi C, geografi C og kemi C.

En kultur- og samfundsfaglig faggruppe med fagene historie B, samfundsfag C og religion C.

Et til to valgfag.

En større skriftlig opgave