Haderslev Katedralskole

Søg
Close this search box.

Historieopgaven

I midten af 1.hf skal du skrive en opgave i faget historie.

Her skal du blandt andet lære følgende:

Hvordan en større skriftlig opgave bygges op

Hvordan der søges litteratur til opgaven

Hvordan der søges litteratur til opgaven

Hvordan der citeres korrekt

Hvordan en god litteraturliste ser ud

Formålet med opgaven er, at du skal lære de fremstillingsmæssige og opgavetekniske forhold ved et større skriftligt produkt. Opgaven skal ses som forberedelse til udarbejdelsen af den større skrift­lige opgave (SSO) i 2.hf.

Der er præcise tidsfrister, der skal overholdes og opgavens omfang er 5-7 sider.

Opgaven skal have tilknytning til undervisningen i historie.

Det er altså ikke meningen, at du skal ud og udforske et helt nyt område.

Din lærer vil fortælle mere om opgaven og om hvilke områder, der kan skrives in­denfor.

Du og din lærer skal herefter finde et felt, som du ønsker at ud­dybe.

Husk at det er dig, der skal tage initiativ til at tale med din lærer om opgaven.

Opgaven skal afleveres inden den angivne frist.

Det er meget vigtigt at du overholder fristen.

Besvarelsen bedømmes af din historielærer.

Der gi­ves én karakter ud fra en helhedsbedømmelse.

Karakte­ren gives for fremstillingen, samt din anvendelse af faglig vi­den og historisk metode.

Bedømmelsen ledsages af en kort skriftlig vurdering af de tre om­råder.