Studiestart 

 

Som kommende elev på Haderslev Katedralskole er du sikkert rigtig spændt på at vide, hvad der kommer til at ske i den første tid på skolen.

Vi har lavet et program til dig og alle dine nye kammerater, hvor I vil både jeres kommende lærere og  jeres mentorer fra de ældre årgange. I den første uge vil du opleve en vekslen mellem undervisning og introduktionsmoduler, og du vil også møde din studievejleder og de pædagogiske ledere, som vil fortælle lidt om, hvad det vil sige at være elev på skolen og hvilke forventninger, vi har til dig.

Du vil først få din nye klasse at vide ved studiestart. Og dine lærere og mentorer vil sørge for at lave nogle kreative og sociale  aktiviteter i jeres klasse, så I hurtigt kommer til at lære hinanden at kende.

Her er nogle vigtige begivenheder, som du skal kende:

 

  • 10. august kl. 9.30. Skolestart og velkomst v. rektor Ruth Funder i festsalen.
    • ​​​​​​​OBS! Grundet forsamlingsforbuddet, kan der komme ændringer i forhold til modtagelsen af nye elever. Alle nye elever vil få information herom inden skolestart.

 

  • I slutningen af august kommer fotograften i huset og tager billeder af alle nye elever

 

  • I ugen op til det kommende  studieretningsvalg i oktober måned vil der informationsaften for alle nye elever og deres forældre. Informationsaftenen bliver afholdt, såfremt forsamlingsforbuddet er ophævet.

 

  • Primo oktober: Årets første elevfest. Dog med det forbehold, at forsamlingsforbuddet er ophævet.

 

  • Uge 42: Efterårsferie

 

  • Medio oktober: Valg af studieretning 

 

  • Primo november: afslutning på grundforløb med eksamen i AP (Almen sprogforståelse) og NV (Naturvidenskabeligt grundforløb)