Bestyrelsen

 

Eksterne medlemmer
Ann Højbjerg Clarke, SDU (bestyrelsesformand)
Allan Emiliussen, regionsrepr.
Signe Sidelmann Knappe, kommunalrepr.
Jacob Buris Andersen, UC Syd
Ryon Haaland Thomsen, erhvervslivsrepr.
Vibeke Lund Arkil, erhvervslivsrepr.

Interne medlemmer
Ruth Funder (rektor)
Hans Henrik Henriksen, Medarb.repr.
Susanne Bundgaard, medarb.repr.

Anastaija Misic 21-ac (elevrepræsentant)

 

 

 

 

 

 

Vedtægter 

(Godkendt af Undervisningsministeriet 19.12.2006)

 

 

 

Forretningsorden