Bestyrelsen

 

Eksterne medlemmer
Ann Højbjerg Clarke, SDU (bestyrelsesformand)
Mads Skau, regionsrepr.
Thomas Fredsted, kommunalrepr.
Jacob Buris Andersen, UC Syd
Kim Petri Petersen, erhvervslivsrepr.
Vibeke Lund Arkil, erhvervslivsrepr.

Interne medlemmer
Ruth Funder (rektor)

Preben Plith (vicerektor)
Birgit Krogh, ledelsesrepr.
Pernille Hegnby Sørensen, ledelsesrepr.
Ole Povlsen, medarb.repr.
Susanne Bundgaard, medarb.repr.

Ugne Laura Stukas og Johanna Bach Dall (elevrepræsentanter)

 

 

 

 

 

 

Vedtægter 

(Godkendt af Undervisningsministeriet 19.12.2006)

 

 

 

Forretningsorden