Bestyrelsen

 

Eksterne medlemmer
Ann Højbjerg Clarke, SDU (bestyrelsesformand)
Mads Skau, regionsrepr.
Thomas Fredsted, kommunalrepr.
Jacob Buris Andersen, UC Syd
Kim Petri Petersen, erhvervslivsrepr.
Vibeke Lund Arkil, erhvervslivsrepr.

Interne medlemmer
Ruth Funder (rektor)

Preben Plith (vicerektor)
Birgit Krogh, ledelsesrepr.
Pernille Hegnby Sørensen, ledelsesrepr.
Bo Dreyer, medarb.repr.
Susanne Bundgaard, medarb.repr.

Emilie Karoline Gregersen og Ugne Laura Stukas (elevrepræsentanter)

 

 

 

 

 

 

Vedtægter 

(Godkendt af Undervisningsministeriet 19.12.2006)

 

 

 

Forretningsorden