Bestyrelsen

Eksterne medlemmer 
Ann Højbjerg Clarke, SDU (bestyrelsesformand)
Allan Emiliussen, regionsrepr.
Signe Sidelmann Knappe, kommunalrepr.
Jacob Buris Andersen, UC Syd
Ryon Haaland Thomsen, erhvervslivsrepr.

Interne medlemmer
Susanne Bundgaard, medarb.repr.

Thor Niels Fejerskov Jensen, medarb.repr.

Anastaija Misic 21-ac (elevrepræsentant)

Johanne Back Dall, 20-e (elevrepræsentant)

Ruth Funder (rektor og sekretær i bestyrelsen)

Hans Henrik Henriksen

 

Vedtægter 

(Godkendt af Undervisningsministeriet 19.12.2006)

 

 

 

Forretningsorden