Bestyrelsen

 

Eksterne medlemmer
Ann Højbjerg Clarke, SDU (bestyrelsesformand)
Mads Skau, regionsrepr.
Thomas Fredsted, kommunalrepr.
Lars Breinholt Søndergaard, UC Syd
Kim Petri Petersen, erhvervslivsrepr.
Vibeke Lund Arkil, erhvervslivsrepr.

Interne medlemmer
Ruth Funder, rektor
Birgit Krogh, ledelsesrepr., (u. stemmeret)
Pernille Hegnby Sørensen, ledelsesrepr. (u. stemmeret)
Georg Lauridsen, medarb.repr.
Susanne Bundgaard, medarb.repr.(u.stemmeret)
Anne Juhl Poulsen, elevrepr.(u.stemmeret)

Sekretær: Preben Plith (vicerektor)

 

 

 

Vedtægter 

(Godkendt af Undervisningsministeriet 19.12.2006)

 

 

 

Forretningsorden