Bestyrelsen

 

Eksterne medlemmer
Ann Højbjerg Clarke, SDU (bestyrelsesformand)
Allan Emiliussen, regionsrepr.
Signe Sidelmann Knappe, kommunalrepr.
Jacob Buris Andersen, UC Syd
Ryon Haaland Thomsen, erhvervslivsrepr.
Vibeke Lund Arkil, erhvervslivsrepr.

Interne medlemmer
Ruth Funder (rektor)
Ole Povlsen, medarb.repr.
Susanne Bundgaard, medarb.repr.

Ugne Laura Stukas og Johanna Bach Dall (elevrepræsentanter)

 

 

 

 

 

 

Vedtægter 

(Godkendt af Undervisningsministeriet 19.12.2006)

 

 

 

Forretningsorden