Mødereferater og dagsordener

 

Bestyrelsen afholder møde 4 gange årligt. Ved alle bestyrelsesmøder udarbejdes der en dagsorden og der tages referat under mødet.

For at øge synligheden og gennemsigtigheden af vores skole, lægges alle bestyrelsesreferater løbende ud på hjemmesiden. Disse referater kan du se nedenfor.


 

Dagsordener og referater

2017/18


September 2017

December 2017

Marts 2018

Juni 2018

 

 

 

Dagsordener og referater

2016/17

 


 

 


Dagsordener og referater

2015/16


 

 

 

Dagsordener og referater

2014/15


 

 

Dagsordener og referater

2013/14