Mødereferater og dagsordener

Bestyrelsen afholder møde 4 gange årligt. Ved alle bestyrelsesmøder udarbejdes der en dagsorden og der tages referat under mødet.

For at øge synligheden og gennemsigtigheden af vores skole, lægges alle bestyrelsesreferater løbende ud på hjemmesiden. Disse referater kan du se nedenfor.


Dagsordener og referater

2021/2022

Dagsordener og referater

2020/2021

    August 2020

 

   December 2020

 

Dagsorden og referater

2019/20

Dagsorden og referater

2018/19