Mødereferater og dagsordener

 

Bestyrelsen afholder møde 4 gange årligt. Ved alle bestyrelsesmøder udarbejdes der en dagsorden og der tages referat under mødet.

For at øge synligheden og gennemsigtigheden af vores skole, lægges alle bestyrelsesreferater løbende ud på hjemmesiden. Disse referater kan du se nedenfor.


 

Dagsordener og referater

2017/18


 

Dagsordener og referater

2016/17

 


 

 


Dagsordener og referater

2015/16


 

 

 

Dagsordener og referater

2014/15Dagsordener og referater

2013/14


 

 

Dagsordener og referater

              2018/19