Resultatlønskontrakter

 

Hvert år fastsætter bestyrelsen rektors resultatlønskontrakt. Udmøntningsgraden af resultatlønnen bestemmes af bestyrelsen ud fra en vurdering af, hvor tilfredsstillende rektor har indfriet de fastsatte mål.

For at skabe synlighed og gennemsigtighed lægges resultatlønskontrakterne og udmøntninggraden hvert år ud på hjemmesiden