Haderslev Katedralskoles Bibliotek


Haderslev Katedralskoles bibliotek består af godt og vel 25.000 bind. De står opstillet i et samlet område i kælderen under skolens østfløj (administrationsfløjen). Adgang fås via den østligste trappenedgang og lokale 11.

Skolens bibliotekar Helge Wiingaard træffes normalt alle skoledage efter aftale på biblioteket.

 

Biblioteksorientering
I løbet af 1.g og 1.hf får alle elever et kursus af ét moduls varighed i biblioteksbenyttelse og informationssøgning på skolens bibliotek (lokale 11). Kurset afholdes normalt i januar og marts i forbindelse med historie- og DHO-opgaverne. Læs mere om kursets indhold her.
I efteråret i 2.g og 2.hf afholdes kursus af ét moduls varighed i biblioteksbenyttelse på Haderslev Bibliotek. 

Åben samling
Den åbne samling er umiddelbart tilgængelig. Målgruppen er alle skolens brugere – elever og lærere. Udlån foregår ved selvbetjening og mod udfyldning af udlånsblanket, der er fremlagt på bibliotekarens kontor umiddelbart ved indgangen. Udlånsblanketten efterlades på bibliotekarens skrivebord. Med mindre andet aftales, er lånetiden 1 måned. Når en hjemlånt bog afleveres, lægges den på bibliotekarens skrivebord. Evt. hjemkaldelser foregår ved direkte henvendelse fra bibliotekaren.

Lukket samling
Den lukkede samling er opstillet i tre aflåste depoter samt i den lange gang, der løber parallelt med de øvrige bibliotekslokaler i bygningens længderetning. Her er der normalt kun adgang ifølge med bibliotekaren. Udlån finder sted efter særlig aftale. Skolens fem ældste bøger fra før 1501 opbevares i brandsikkert skab i stueetagen og kan ikke lånes.

Søgebase
Samtlige bøger er søgbare i bibliotekets søgebase.
Basen giver kun adgang til søgning. Man kan altså ikke se, om en bog er udlånt, reservere den, eller på anden måde bruge den i forbindelse med hjemlån.

Bogportrætter
P.g.a. sin århundredlange tilknytning til Haderslev Katedralskole afspejler bibliotekets ældre bogsamling skolens historie tilbage til 1500-tallet. Læs mere om bibliotekets historie her.
Læs mere om nogle af bibliotekets kendteste værker i følgende bogportrætter.

 


Bogportrætter

1800-tallet: