Haderslev Katedralskoles Bibliotek


består af godt og vel 25.000 bind. De står opstillet i et samlet område i kælderen under skolens østfløj (administrationsfløjen). Adgang fås via den østligste trappenedgang og lokale 11.

Skolens bibliotekar Helge Wiingaard træffes normalt alle skoledage efter aftale på biblioteket.
 

Biblioteksorientering
I løbet af 1.g og 1.hf får alle elever et kursus af ét moduls varighed i biblioteksbenyttelse og informationssøgning på skolens bibliotek (lokale 11). Kurset afholdes normalt i januar og marts i forbindelse med historie- og DHO-opgaverne. Læs mere om kursets indhold her.
I efteråret i 2.g og 2.hf afholdes kursus af ét moduls varighed i biblioteksbenyttelse på Haderslev Bibliotek. Læs mere om kursets indhold her.

Åben samling
Den åbne samling er umiddelbart tilgængelig. Målgruppen er alle skolens brugere – elever og lærere. Udlån foregår ved selvbetjening og mod udfyldning af udlånsblanket, der er fremlagt på bibliotekarens kontor umiddelbart ved indgangen. Udlånsblanketten efterlades på bibliotekarens skrivebord. Med mindre andet aftales, er lånetiden 1 måned. Når en hjemlånt bog afleveres, lægges den på bibliotekarens skrivebord. Evt. hjemkaldelser foregår ved direkte henvendelse fra bibliotekaren.

Lukket samling
Den lukkede samling er opstillet i tre aflåste depoter samt i den lange gang, der løber parallelt med de øvrige bibliotekslokaler i bygningens længderetning. Her er der normalt kun adgang ifølge med bibliotekaren. Udlån finder sted efter særlig aftale. Skolens fem ældste bøger fra før 1501 opbevares i brandsikkert skab i stueetagen og kan ikke lånes.

Søgebase
Samtlige bøger er søgbare i bibliotekets søgebase.
Basen giver kun adgang til søgning. Man kan altså ikke se, om en bog er udlånt, reservere den, eller på anden måde bruge den i forbindelse med hjemlån.

Bogportrætter
P.g.a. sin århundredlange tilknytning til Haderslev Katedralskole afspejler bibliotekets ældre bogsamling skolens historie tilbage til 1500-tallet. Læs mere om bibliotekets historie her.
Læs mere om nogle af bibliotekets kendteste værker i følgende bogportrætter.
 

Bogportrætter

 

1400-tallet:
-    Skolens ældste bog
-    De proprietatibus rerum

-    De fire sentensbøger

-    Ptolemaios: Cosmographia

1500-tallet:
-    Oldenburgische Chronicon
-    Rantzau: Commentarius Bellicus
-    Biblia Graeca
-    Machiavelli: Fyrsten
-    Den Christelige Husstafel
-    Karl den Stores Levned

1600-tallet:
-    Christian 5’s Danske Lov
-    Danmark-Norges frugtbare Herlighed
-    Danmarks Riges Krønike
-    Frederik 2.s krønike
-    Kingo: Aandelige Sjungekor
-    Muscowitischen und persischen Reise
-    Pufendorf: Carl Gustavs historie
-    Saxos Danmarkshistorie
-    Seneca: Om sæderne
-    Slange: Christian IV’s historie
-    Synopsis historiarum Danicarum

1700-tallet:
-    Condorcet
-    Efterretninger om Marókos
-    Langebek: Scriptores
-    Corpus Juris Civilis
-    Bøger på hebraisk
-    Bayle: Dictionaire Historique
-    Minerva
-    Pontoppidan: Annales Ecclesiæ
-    Snorre: Heimskringla
-    Atlas Historique
-    Rousseau: Émile
-    Kant: Critik der reinen Vernunft
-    Holberg: Peder Paars
-    Holberg: Danmarks Riges Historie
-    Carsten Niebuhr: Beschreibung von Arabien
-    Samuel Johnson: English Dictionary
-    Den danske Vitruvius
-    Westphalen: Monumenta
-    Flora Danica
-    Den Danske Atlas

1800-tallet:
-    Code Napoléon
-    Oehlenschläger: Poetiske Skrifter
-    Demosthenes
-    Rasmus Rask
-    Adam Homo
-    B. S. Ingemanns samlede værker
-    Enten-Eller
-    Flor: Haandbog i den danske Litteratur
-    Småskrifter
-    Thiers: Histoire du Consulat et de l’Empire
-    Bismarcks erindringer
-    Lornsen: Unionsverfassung
-    Luthers samlede værker

1900-tallet:
-    Genforeningen
-    Kaj Munk
-    HaKas historie på skolens bibliotek