DPO

Beskyttelse af personoplysninger

 

Med henblik på at leve op til EU-forordningen vedr. håndtering af persondata, har Haderslev Katedralskole tilknyttet en Databeskyttelsesrådgiver (DPO).

DPO ‘ens opgave er at fungere som skolens faglige sparringspartner omkring skolens interne og eksterne håndtering af personoplysninger. Formålet er at personoplysninger håndteres korrekt og ikke kommer i de forkerte hænder.

Det kan f.eks. være afklaring af hvilke personoplysninger om medarbejdere eller elever, der må deles med andre (f.eks. I forbindelse med studierejser m.m.), eller information om skolens slettepolitik.  

Selvom DPO ‘ens opgaver primært er understøttelse af skolens ledelse, har skolens medarbejdere ligeledes mulighed for, i begrænset omfang, at søge råd og vejledning hos DPO'en.

 

Kontakt

DPO ’en træffes via mail: DPO(at)herningsholm.dk på tlf. +45 25 42 48 24 el. tlf. +45 25 42 48 18.