Fastholdelsesstrategi

På Haderslev Katedralskole ønsker vi at motivere og støtte alle vores elever til at komme bedst muligt igennem deres uddannelse. Alle elever på HaKa skal have muligheden for at få en studentereksamen uanset om, hvilke vilkår man kommer med eller som måtte opstå undervejs i ens uddannelsesforløb. Målet er at sikre, at eleverne trives fagligt og socialt, hvor vi med en tidlig forebyggende indsats kan fastholde eleven i sit ønske om at gennemføre uddannelsen og nå målet om en studentereksamen.

Derfor har Haderslev Katedralskole også en fastholdelsesstrategi, som bygger på en faglig og personlig udvikling. Denne fastholdelsesstrategi præsenteres for alle nye elever ude i klasserne kort tid efter skolestart. Alle elever skal vide, hvem de kan gå til, hvis de har brug for hjælp, uanset om det drejer sig om private forhold eller forhold i skolen.

 

Fra grundskole til gymnasiet

Det egentlige arbejde starter dog allerede før valget af HaKa

For at give de mulige nye elever et indtryk af, hvad det vil sige at gå på gymnasiet og HaKa, kan de komme i brobygning hos os. Her får de et indtryk af livet på skolen, nogle enkelte lærer, undervisningsformen og de enkelte fag. Det suppleres yderligere med et Åbent-hus-arrangement, hvor interesserede kan komme og høre mere om de mange muligheder, der er hos os samt møde og høre nogle af de nuværende elever og lærer fortælle om de forskellige fag og studieretninger. Alt det skal være med til at give den unge, den bedste forudsætning for at træffe deres uddannelsesvalg. 

Vi som skole har et tæt samarbejde med UU, hvor studievejlederne kan modtage relevant information om en kommende elev, som kan videregives til teamlederen, hvis det vurderes nødvendigt.

Ved studiestart arrangerer skolen et introforløb, som vil bestå af en masse aktiviteter, som har til formål at sikre, at de nye 1.g elever integreres fagligt og socialt. En dag i starten af skoleåret afholdes elevernes dag, hvor 2. og 3.g’er byder på forskellige aktiviteter, som de nye elever kan melde sig til. Derudover kobles der sociale mentorer på hver klasse. Yderligere bliver eleverne sat i makkerskabsgrupper og får faste siddepladser, som skal gøre, at eleverne lærer hinanden bedre at kende. Grupperne og siddepladserne laves der om på med et vist interval for at lære forskellige klassekammerater bedre at kende. Derudover bliver eleverne introduceret til brugen af forskellige læringsredskaber, herunder brugen af lectio, IT, bibliotek og Maple. Eleverne modtager også en pjece om alle vigtige information der er i forbindelse med skolestart, herunder IT, fravær og håndtering af dette samt studietur og -ekskursioner.

I løbet af 1.g skal eleverne igennem screeninger således at skolen hurtigt kan iværksætte målrettet og individuelt tilpassede hjælpeforanstaltninger som fx læsevejledning.

I slutningen af grundløbet, skal alle 1.g igennem studieretningsdagene, hvor eleverne får lov til at prøve to forskellige studieretninger af i tre dage, for at give dem de bedste forudsætninger for at træffe deres valg.


Strategisk samarbejde mellem studievejledere og pædagogiske ledere

 

Faglige og sociale foranstaltninger

Evalueringssamtaler

For at opretholde og højne elevernes studiekompetencer og læring gennemfører lærer og elev og evalueringssamtaler gennem alle tre år. De foregår løbende og har til formål at hjælpe eleven bedst muligt med at udvikle og få fuldt udbytte af sit potentiale gennem gymnasiet.

Klassens modul

Udover den faglige hjælp, som eleverne kan hente ved deres lærer, arbejder skolens teams med at styrke og skabe nye sociale relationer, klassekultur og studieteknikker gennem de såkaldte km-moduler (klassens modul).

Screeninger

Gennem screeninger, der bliver foretaget for at kortlægge eventuelle skrive- og læsevanskeligheder, kan de elever, som har brug for det, gøre brug af en af skolens to læsevejledere, der også kan henvise til specialpædagogisk støtte, SPS, fx. it-rygsæk.

Derudover har studievejledningen også en række tilbud til elever, der oplever faglige eller trivselsmæssige udfordringer.

  • Individuelle samtaler. Alle studievejledere har træffetid i HaKa-lytteren samt studievejledningstid i studievejledningshuset, hvor der afholdes samtaler.
  • Netværkssamtaler er samtaler, der foregår med inddragelse af forældre eller andet netværk, herunder UU, mentorer og psykiatrien.
  • Mentor. En elev kan henvises til en af de faglige mentorer, som kan hjælpe med at skabe rammer og struktur over dagligdagen, hvor lektier og opgaver fylder ganske meget.
  • Eksamenstræning. Elever kan få information herom ved deres studievejleder, men kan også selv opsøge de lærere, som står for eksamenstræningskurset, der afholdes hvert år.
  • Studiecafé. Det er et hold af fagligt dygtige 3.g'ere, som udgør teamet bag studiecaféen. Hver mandag - torsdag er der to 3.g'ere til stede i studiecaféen. Eleverne har forskellige fag på A-niveau og derfor kan nogle fag være repræsenteret på bestemte dage.​​​​​​​

Haderslev Katedralskole henviser yderligere til andre relevante tilbud udenfor skolen, hvis nødvendigt. Det kan omhandle kommunenm, ungdomspsykiatrien og TUBA, Det skyldes, at vi som skole gerne vil understøtte den enkelte elev på bedst mulige måde, hvorved de kan fastholde og gennemføre deres gymnasieuddannelse.