Fastholdelsesstrategi

På Haderslev Katedralskole ønsker vi at motivere alle vores elever til at gennemføre deres uddannelse. Alle elever på HaKa skal have muligheden for at få en studentereksamen uanset om, hvilke vilkår man kommer med eller som måtte opstå undervejs i ens uddannelsesforløb.

Derfor har Haderslev Katedralskole også en fastholdelsesstrategi, som præsenteres for alle nye elever ude i klasserne kort tid efter skolestart. Alle elever skal vide, hvem de kan gå til, hvis de har brug for hjælp, uanset om det drejer sig om private forhold eller forhold i skolen.

 

Indsats for nedbringelse af fravær på HaKa

 

Fokus på fravær og nedbringelse af fravær er en vigtig del af fastholdelsesstrategien på Haderslev Katedralskole. I henhold til Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser (BEK nr. 1212 af 11/10/2018) skal skolens offentliggøre oplysninger om det samlede fravær i det foregående skoleår på skolens hjemmeside, jf. Kap. 1, §3.

Det samlede fravær for Haderslev Katedralskole var i foregående skoleår 2017/18 følgende:

Stx samlet: almindeligt fravær 9,88% og skriftligt fravær 5,6%

HF samlet: almindeligt fravær 16,84% og skriftligt fravær 19,55 %

Ydermere skal skolen i henhold til fraværsbekendtgørelsen også fastsætte et årligt måltal for fravær, som en del af skolens studieordensregler. Måltallet fremgår af studieordensreglerne.

 

Strategisk samarbejde mellem studievejledere og pædagogiske ledere