Læsevejledningen på Haderslev Katedralskole

 

 

Vi tilbyder
 

-          AppWriter til alle elever på skolen. AppWriter er et program, som støtter eleven i læsning og skrivning på dansk, engelsk, tysk, fransk og spansk.
 

-          Læse-stavescreeninger: I starten af 1.g / 1. HF tilbydes alle elever en screening, der afdækker elevens læsning og stavning. Hver elev får en individuel tilbagemelding på screeningen, der viser elevens sproglige styrker og svagheder.

 

-          Vejledning i læsestrategier samt -hastighed.

 

-          Vejledning i skriftlighed.

 

-          Testning for ordblindhed: Opstår der mistanke om uopdaget ordblindhed hos en elev, tilbyder vi at teste for det, således at eleven kan få den nødvendige støtte.

 

-          Vejledning i anvendelse af støtteprogrammer (AppWriter og NOTA) til ordblinde elever.

 

Kommende ordblind elev
Når du sender din ansøgning om optagelse på en STX- eller en HF-uddannelse på Haderslev Katedralskole, bedes du oplyse os om, at du er ordblind, så vi kan hjælpe dig hurtigst muligt. Som kommende ordblind elev hos os vil du i foråret inden skolestart modtage et brev med oplysninger om et møde med læsevejlederne i løbet af den første uge som elev her. Til mødet vil du blive introduceret for AppWriter,  som er det program, skolen benytter til læse- og skrivestøtte, og som skal genansøges ved skolestart. Vi skal desuden bruge dit/dine forældres samtykke for at kunne tilgå en tidligere ordblindetest. Som ordblind er der mulighed for at ansøge om forlænget tid til eksamen, hvilket vi også er behjælpelige med.

 

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os:
 

AT(at)haderslev-gym.dk

LN(at)haderslev-gym.dk

MO(at)haderslev-gym.dk