Administrationen

Administrationen - også kaldet sekretariatet - varetager koordinering i dagligdagen, bogholderi, bog ind- og udlevering, eksamensplanlægning, elevindskrivning, vedligehold af hjemmesider og sociale medier samt den IT-mæssige drift. Administrationen er også dér hvor elever og lærere gerne henvender sig.