Administrationen

Administrationen - også kaldet sekretariatet - varetager koordinering i dagligdagen, bogholderi, bog ind- og udlevering, eksamensplanlægning, elevindskrivning, vedligehold af hjemmesider og sociale medier samt den IT-mæssige drift. Administrationen er også dér hvor elever og lærere gerne henvender sig.

Har du som forældrer brug for at kontakte administrationen, så har de åbent man - torsdag: 7.30 - 15.00 og fredag: 7.30 - 14.30.