Skolens historie

Fem forskellige bygninger har huset Haderslev Katedralskole - de tre kan endnu ses.

Latinskolen ved Domkirken er den tredje skolebygning der har huset vor skole. Den er opført samme sted som de to første og siden nedbrændte skoler. På bagsiden af bygningen, der i dag er kirkekontor, vidner en mindeplade om at latinskolen havde til huse her i årene 1567 til 1854.

I 1854 flyttede skolen til Gåskærgade hvor den havde til huse frem til 1967 - skolens 400 års fødselsdag. I den periode var den dansk, tysk og så dansk igen. Det nuværende navn stammer fra 1920. Bygningen bruges i dag som en del af Haderslev Rådhus. Teknisk forvaltning har hjemme i den gamle hovedbygning, mens skoletandplejen har hjemme i den røde tilbygning 

Den nuværende bygning er fra 1967. Den fik hurtigt en tilbygning (den såkaldte sprogfløj) og siden er det kun en ændring ved administrationsdelen (som ses på billedet) der har været udført.

Latinskole

Den første latinskole, eller trivialskole, i Haderslev blev til efter Hertug Hans den Ældres bud. Stiftelsesdokumentet er dateret 6. februar 1567, og skolen fik til huse i en til formålet nyopført bygning i nærheden af domkirken. 

Denne bygning brændte tres år senere, 1637 opførtes en ny, der i 1734 afløstes af en tredje: det er den bygning, der stadig ligger på Domkirkepladsen, og som nu kaldes "Den gamle Latinskole". I dette hus undervistes der helt til 1854, fortrinsvis i latin, hvorom al anden undervisning opbyggedes. 

Seglet over porten er Hertug Hans segl. Dette er en kopi, mens den originale og restaurerede hænger i forhallen hos os.

 

Dansk for en tid

I oktober 1850 blev skolen omdannet til en dansk "lærd skole". Dens nye ledere, rektor Thrige og konrektor Lembcke, var meget utilfredse med de gamle og nedslidte lokaler, men i 1854 kunne man tage den nye bygning, tegnet af stadsbygmester Winstrup, i brug. Bygningen var opført på en grund "beliggende mellem Gaaskærgade og Slagtergade" - "vel ikke midt i byen, men dog i nærheden af byens midte". I dag indeholder den kommunale kontorer.

 

Tysk gymnasium

"Haderslev lærde Skole" måtte ophøre i 1864, men allerede den 19. april samme år begyndte undervisningen igen: skolen var nu blevet en tysk skole. De første ti år hed den "Lateinische Schule zu Hadersleben", de næste ti år "Gymnasium zu Hadersleben", i tiden 1884-95 "Gymnasium und Real-Progymnasium", derefter "Königliches Preussisches Gymnasium", fra 1898 med tilføjelsen "Johanneum" (efter Hertug Hans).

Da bygningerne ud mod Gaaskærgade var blevet for små, udvidedes skolen i begyndelsen af vort århundrede med "den røde fløj" (er/har været bl.a. skoletandklinik), ligesom nabohuset nr. 30 blev inddraget som rektorbolig.

 

Dansk katedralskole

Efter 1. verdenskrig blev skolen atter omdannet til dansk gymnasium. Undervisningen begyndte den 6. september 1920, og da Haderslev fik status af domsogne fik skolen sit nuværende navn "Haderslev Katedralskole". I 20erne opførtes en ny bygning med bl.a. pigegymnastiksal ud mod Skolegade, samt pedelbolig og toiletter. Rektorbolig indrettedes i Laurids Skausgade 15.

 

2. verdenskrig

I 1943 blev bygningerne beslaglagt til lazaret osv.; først den 23. november 1948 kunne de gamle renoverede bygninger i Gaaskærgade igen tages i brug.

Undervisningen foregik rundt omkring i byen og gamle elever kan fortælle mange sjove historier om undervisning i stuer, værelser og gamle butikslokaler.

Krigen betød blandt andet at skolens store bogsamling blev bragt i sikkerhed. Det skete dels i private hjem og dels på byens bibliotek. Dele af den gik dog tabt og det vides faktisk endnu ikke præcis hvor meget. En bevilling fra Kulturministeriet har været med til at få foretaget en professionel registrering og nu er hele samlingen søgbar over vores bibliotek:

Søgelink

 

400 år og ny

Efterhånden som elevtallet i gymnasiet steg, og efterhånden som de gamle bygninger forfaldt mere og mere og blev mere og mere uegnede til deres formål, føltes behovet for nye og moderne omgivelser større. 

I august 1967 - i året for skolens 400 års jubilæum - tog man endelig det nye faglokale-gymnasium på Christiansfeldvej i brug. 

Også her blev der ret hurtigt trangt, på grund af stigende elev- og klassetal, og da skolen i august 1972 modtog de første HF-kursister, efter at realafdelingen var nedlagt samme år, måtte der en udvidelse til. Denne tilbygning, der ligesom bygningerne fra 1967 er tegnet af arkitektfirmaet Lehn-Petersen, Odense, og som rummer lokaler for sprog- og musikundervisning samt nogen kantineplads, har været i brug siden efterårsferien 1974. 

Skolen fik en mærkedag d. 1. januar 1986, da Sønderjyllands Amt overtog bygninger og drift. I modsætning til de øvrige tidligere statsskoler i Sønderjylland fik vor skole lov til at beholde sit navn.

Siden 1.1.2006 har skolen været selvejende - men altså helt statsfinansieret og styret. Bygningerne har skolen selv overtaget fra staten pr.1.1.2010. Disse bygninger må forventes at rumme skolen mange år frem.