Haderslev Katedralskole vil vække begejstring

Haderslev Katedralskole er det eneste almene gymnasium i Haderslev Kommune og er reelt eneste mulighed for en stor del af kommunens unge. Skolen har derfor en forpligtelse til at give et bredt og spændende udbud af både stx- og hf-uddannelsen og til at leve op til elevernes egen karakteristik: på Haderslev Katedralskole kan man være sig selv.

De almengymnasiale uddannelser sigter på at skabe grundlaget for at tage en videregående uddannelse, men også på at udvikle individet og samfundsborgeren. Vi udtrykker dette i vore tre værdipar i den røde boks øverst til højre. De er udtryk for de tre niveauer: Viden - Metode - Kultur.

Vi ligger i Sønderjylland hvor den boglige uddannelse ikke er så naturligt et valg som i områderne omkring de store universitetsbyer. Vi lever i en tid hvor den enkelte unge skal finde sin egen vej i det komplekse informationssamfund. Derfor skal Haderslev Katedralskole arbejde mod det helt overordnede mål at fange interessen hos eleverne – altså at vække begejstring for at lære noget og søge videre uddannelse.

Vi skal arbejde for at den enkelte finder og bevarer gnisten – og det er lige centralt om det er hos eleven med de bedste evner og forudsætninger eller om det er hos den elev som nok har evnerne til at komme igennem, men som måske slås med personlige eller sociale problemer og som måske ikke har så positive skoleerfaringer med i rygsækken.

Vore indsatsområder for undervisningen og skolekulturen er valgt med tanke på visionen om at vække begejstring hos eleverne og vi skal i alle vore tiltag have for øje hvilke betingelser der skal opfyldes for at vi kan arbejde mod denne høje målsætning.

Indsatsområder som skal drive skolens udvikling i de kommende år sammenfattes i følgende tre overskrifter og korte beskrivelser

  • Digital Dannelse. Målet er at ruste eleverne bedre til mødet med det digitale samfund – herunder ikke mindst at sikre sig at de ud over at tilegne sig de nødvendige færdigheder bliver i stand til at kritisk vurdere kvaliteten af den digitale verdens redskaber og informationer.
  • Haderslev Katedralskole i den store verden. Haderslev Katedralskole skal udvikle og indgå i internationalt samarbejde sådan at det bliver en integreret del af undervisningen for alle skolens elever. Udgangspunktet for dette indsatsområde er status som UNESCO-skole og årlig studierejseaktivitet til udlandet.
  • Hakafaktoren. Haderslev Katedralskole (kaldet HaKa) skal være en attraktiv skole for elever og ansatte. Vi skal derfor bl.a.holde fast i og udvikle den særlige sammensætning af kreative aktiviteter, studiemiljø og elevengagement som udgør den lidt uhåndgribelige, men ikke mindre vigtige skolekultur.

Obligatoriske indsatsområder er dels formuleret af Undervisningsministeriet og dels givet fordi vi er en uddannelsesinstitution der skal sikre en studieforberedende ungdomsuddannelse til eleverne.

  • Studieparathed. Haderslev Katedralskole skal arbejde for at eleverne rustes til videre studier.
  • Fastholdelse. Haderslev Katedralskole skal arbejde for at fastholde alle de elever som har evnerne til og nytte af at gennemføre en almengymnasial uddannelse
  • Faglig og pædagogisk udvikling. Haderslev Katedralskole skal til enhver tid arbejde på at udvikle viden og pædagogik sådan at kvaliteten af både undervisningens indhold og form lever op til gymnasiets høje kvalitetskrav.