Haderslev Katedralskole

Søg
Close this search box.

Engelsk

TAeMvgfg
Om fagets identitet fra læreplanen

Engelsk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede tekster og litteratur, engelsksprogede kulturer, samfund, historie og globale forhold. Faget tager udgangspunkt i et udvidet tekstbegreb og omfatter anvendelse af engelsk i tale og skrift og en teoretisk viden om fagets stofområder.

Haderslev Katedralskole – Engelsk

I en globaliseret og digitaliseret verden er det væsentligt at kunne forstå og kommunikere på engelsk. Engelsk refereres til som det globale sprog, der tales som modersmål af mange mennesker i hele verden og anvendes ofte som andet sprog eller lingua franca af endnu flere. Engelsk er desuden i høj grad dét fælles sprog som anvendes i online kommunikation i dag.  

Faget er obligatorisk og skaber grundlag for, at eleverne tilegner sig nødvendige engelskkundskaber som er centrale for at agere og orientere sig i en global verden. Derfor spiller engelsk en stor rolle i gymnasiet, hvor man kan have faget på enten A- eller B-niveau. På A-niveau har man faget i alle tre år, mens man på B-niveau har faget i blot 1.g og 2.g. I de fleste tilfælde er det muligt for elever med engelsk på B-niveau at hæve faget til A-niveau i 3.g, hvis dette har interesse. Forskellene mellem de to niveauer er, at der på A-niveau stilles der højere krav til sproglige kompetencer, og der arbejdes mere med fordybelse i forskellige tekster, genrer og temaer samt litteraturhistorie, bl.a. er uddrag af værker fra Shakespeare en obligatorisk del af engelsk på A-niveau.  

Engelskfaget på STX er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Derfor beskæftiger vi os overordnet set, skriftligt såvel som mundtligt, med det engelske sprog samt engelsksprogede kulturer, samfundsforhold og litteratur. I engelskundervisningen får eleverne indblik i forskellige emnekredse, primært med udgangspunkt i engelsktalende lande som Storbritannien og USA, men også områder i verden som tidligere har været under britisk indflydelse, herunder Indien, Australien og afrikanske lande. På gymnasiet lægger vi stor vægt på at inddrage virkeligheden og anvender relevant materiale i form af både ældre, nyere og aktuelle tekster i forskellige genrer såsom noveller, essays, artikler, fantasy, tegneserier, musik og film.  

For at hjælpe eleverne med at formulere sig korrekt, præcist og hensigtsmæssigt på engelsk giver faget værktøjer til og viden om det engelske sprogs strukturer og praktisk anvendelse i form af grammatik, udtale, stavning og ordforråd. Eleverne kommer ligeledes til at arbejde med tekstanalyser i forskellige genrer, hvor vi lærer at anvende adskillige teoretiske modeller, teorier, analytiske begreber og metodiske tilgange. I forlængelse trænes eleverne også i at selvstændigt producere tekster i forskellige genrer, hvor vi i undervisningen arbejder med selve skriveprocessen, herunder diverse hensigtsmæssige skrivestrategier.