Haderslev Katedralskole

Søg
Close this search box.

Erhvervsøkonomi

HAKA 2022 133
Om faget

Erhvervsøkonomi er et stærkt relevant fag i den verden, som vi lever i i dag. I faget Erhvervsøkonomi bliver man undervist i, hvordan en virksomhed er opbygget. Derudover handler en stor del af faget om, hvordan virksomheder skal navigere i omverden. Starter man virksomhed eller bliver man ansat i en virksomhed, er det vigtigt at forstå de elementer, som man kan skrue på for at opnå succes. I Erhvervsøkonomi skal vi se nærmere på marketing, strategi, økonomi, organisation og ledelse. Nogle af disse termer virker måske allerede bekendte for dig, mens andre er helt fremmede. Men frygt ikke. Inden du har afsluttet erhvervsøkonomi, vil du have fået større forståelse for begreberne, deres samspil og påvirkning på hinanden og virksomheder.

Faget giver ikke alene viden om de betingelser og muligheder, der er for at etablere og udvikle virksomheder på det danske marked. I løbet af undervisningen vil du og dine medstuderende også blive præsenteret for sammenhænge og påvirkende faktorer på det internationale marked.

Når man laver virksomhed, har man med mennesker at gøre. Både internt i virksomheden og eksternt med de kunder, som man ønsker at sælge sit produkt eller ydelse til. Derfor er det relevant, at vi i faget erhvervsøkonomi arbejder med almenmenneskelige spørgsmål både omkring individer, virksomheder og samfund. For jo bedre man kender og forstår markedet, jo nemmere er det at sælge til det.

Erhvervsøkonomi C

Vælger man at have Erhvervsøkonomi C på Haderslev Katedralskole, vil man få et bredt indblik i det samfundsvidenskabelige fag. Målet med faget er, at eleverne får forståelse for virksomheders etablering og udvikling. Derudover skal eleverne have kendskab til de faktorer, der kan påvirke virksomhedens succes.

Allerede på erhvervsøkonomi C vil eleverne blive præsenteret for strategi, marketing, økonomi, organisation og ledelse. Alle disse aspekter skal være med til at give eleverne en større forståelse for, hvordan virksomheder hænger sammen, og hvilke parametre man kan skrue på for at ændre resultaterne.

Undervisningen på Erhvervsøkonomi C giver stor frihed til, at du som elev kan komme med inputs. På Haderslev Katedralskole tror vi på, at elevernes interesse og nysgerrighed skal dyrkes. På den måde vil eleverne få mest mulig ud af undervisningen. Derfor er Erhvervsøkonomi C også et fag, hvor vi dykker ned i virksomheder og virksomheders problemstillinger, som eleverne finder interessante. Vi skal selvfølgelig forholde os til noget teori, men vi skal også arbejde med cases fra virkeligheden. For det, som du lærer på Erhvervsøkonomi C, skal kunne bruges i virkeligheden.

I løbet af undervisningen på Erhvervsøkonomi C vil der være et projektforløb. Her skal man ud fra tre kendestofområder dykke ned i virkelighedsnære problemstillinger. Erhvervsøkonomi C giver altså fagligt indhold til at forstå virkelige problemstillinger, som giver erfaringer, der kan tages med videre efter, at man er færdig på Haderslev Katedralskole.