Haderslev Katedralskole

Søg
Close this search box.

Kemi

Ny elev Haderslev Katedralskole ​
Om fagets identitet fra læreplanen

Kemi er et naturvidenskabeligt fag, hvor kemiske forbindelsers opbygning, egenskaber og betingelser for at ændres ved reaktioner udforskes, beskrives og forklares. Kemi udgør en vigtig del af den moderne naturvidenskab. Kemi har stor betydning for samfundets fortsatte økonomiske og teknologiske udvikling, både nationalt og internationalt, idet der i kemisk forskning arbejdes med f.eks. bio- og nanoteknologi, lægemidler, fødevareproduktion, miljøforskning, udvikling af nye materialer og bæredygtige teknologier til kemisk produktion.

Kemisk viden og metoder udgør i dag et centralt element i en række uddannelser og erhverv indenfor de naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsvidenskabelige områder. Det er essentielt for kemifaget, at kemisk viden og begrebsforståelse udvikles gennem vekselvirkning mellem teori, modeller og eksperimenter.

Kemi A

Kemi A er et fag for dig, som elsker at arbejde med komplicerede kemiske reaktioner, svære matematiske udregninger og dybdegående kemiteori. Gennem tre år arbejder du sammen med dine klassekammerater på at forstå kemien helt fra det allermest grundlæggende stadie og til nogle af de mere komplicerede kemiske områder. Vælger du Kemi på A-niveau, vil du blive godt rustet til at arbejde med kemi i din videre uddannelse og senere i dit arbejdsliv. Kemi spiller i dag en stor rolle i samfundet, teknologisk såvel som økonomisk, og dygtige kemiforskere- og ingeniører spiller en afgørende rolle i at sikre, at vi i fremtiden kan leve i et rigt, bæredygtigt og effektivt samfund.   

Kemi B

Kemi B er ligesom Kemi A for dig, der har en ekstra stor interesse for kemifagets mange nuancer. På Kemi B er niveauet højt, men du skal ikke nødvendigvis brænde for at arbejde med kemi i din senere karriere. For mange elever med en generel naturvidenskabelig interesse kan Kemi B være et brugbart fag til at forstå og træne deres færdigheder i andre fag – for eksempel matematik eller fysik. Desuden er der mange uddannelser, herunder medicin og biologi, som kræver, at de optagede har gennemført Fysik eller Kemi på B-niveau.  

Kemi C

Kemi C er for dig, som ønsker en grundlæggende forståelse for kemi. På Kemi C vil du lære, hvordan kemien er en del af stort set alle de ting, vi ser og bruger i vores hverdag – der er for eksempel masser af kemi i både tandpasta og hårshampoo. Herudover lærer du også om de forskellige grundstoffer, og hvordan de kan bruges i samspil med hinanden i såkaldte kemiske reaktioner. På Kemi C kan alle være med, og skolens dygtige undervisere vil sørge for, at du som elev får et godt og spændende forløb i kemiens verden.