Haderslev Katedralskole

Søg
Close this search box.

Latin

HAKA 2022 191

et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag”.

Sagt på en anden måde betyder det, at du gennem arbejdet med tekster på latin ikke bare lærer at læse latin og forstå den latinske grammatik, men at du også opnår viden om romernes kultur, forestillingsverden og historie, samt opøver nogle gode studievaner.

Latin teksterne

Der er bevaret tekster af mange romerske forfattere indenfor mange forskellige genrer, fx:

  • Catul, der skrev kærlighedsdigte, bl.a. om sin forelskelse i Lesbia, der ikke var ham tro.
  • Livius, der skrev om Roms historie fra byens grundlæggelse til kejser Augustus.
  • Cicero, der bl.a. skrev politiske taler og breve til sine venner og familie.
  • Phaedrus, der skrev dyrefabler med politiske undertoner.
  • Caesar, der skrev om sine erobringer af Gallien.
  • Seneca, der skrev filosofiske tekster.
Grammatikken

Latinsk grammatik er grundlæggende for alt arbejde med moderne sprog. Du har allerede stiftet bekendtskab med den latinske grammatik i Almen Sprogforståelse. Det som du har lært der bliver repeteret i Latin C, men vi går også videre med grammatikken.

Det grundige arbejde med teksterne, hvor opmærksomhed på de grammatiske detaljer hele tiden er nødvendig for forståelsen af tekstens indhold og omvendt, giver dig nogle gode studievaner, som kan hjælpe dig i arbejdet med andre fag og styrke din studiekompetence generelt.

Sproghistorien

Latin var langt op i tiden Europas fælles sprog og spillede samme rolle som engelsk gør i dag, derfor fylder latinske gloser stadig meget i de moderne sprog. Latin åbner derfor for et førstehåndskendskab både til antikken og til senere perioder i Europas kulturhistorie.

En meget stor del af gloserne i moderne fremmedsprog og dansk er låneord og fremmedord med rod i latin (og græsk) og der kommer hele tiden nye til via engelsk, der i høj grad benytter sig af latinske (og græske) låneord. Ordet “gymnasium” er f.eks. oprindelig græsk og er overleveret til os via latin. Ordet “mobiltelefon” er sammensat af det latinske ord for “bevægelig” (mobilis) og de græske ord for “fjern” (tele) og “lyd” (fone).

Kulturhistorien

Via den katolske kirke, renæssancen og den videnskabelige tradition er vort kulturliv og samfundsliv dybt forankret i den antikke tradition: f.eks. alfabet, kalenderen, betegnelser for dyr og planter, filosofi, politisk og juridisk tænkning.

Indsigten i antikken som grundlaget for europæisk kultur giver dig mulighed for at forstå din egen kulturelle identitet og opdage ligheder og fællestræk imellem de europæiske folk. 

Romersk kunst og arkitektur

Den romerske historie