Haderslev Katedralskole

Søg
Close this search box.

Matematik

HAKA 2022 117
Om fagets identitet fra læreplanen

 Matematik er uundværlig i den naturvidenskabelige og teknologiske udvikling samt i de fleste aspekter af styring og udvikling af samfundet. Matematik er samtidigt væsentlig i hverdagen. Matematik har ledsaget kulturens udvikling fra de tidligste civilisationer og menneskets første overvejelser om tal og form. Videnskabsfaget matematik har udviklet sig gennem en stadig vekselvirkning mellem anvendelser og teoriopbygning.

Når hypoteser og teorier formuleres matematisk, vindes ofte ny indsigt. Den udbredte anvendelse af matematik og matematiske metoder til modellering og problemløsning bunder i fagets potentiale til at indfange og beskrive, hvordan mange vidt forskellige fænomener grundlæggende opfører sig ensartet. Gennem abstraktion og anvendelse af logik bliver bagvedliggende fælles strukturer og lovmæssigheder tydelige og brugbare.

Matematik på STX

Matematik er et fag, der benyttes bredt. Det er ikke alene i matematikundervisningen, at det bruges. Næsten alle de naturvidenskabelige fag og samfundsfag bruger matematik i forskellig grad for at opgøre forskellige dele af deres eget fag. Derfor er det også vigtigt at forstå grundlæggende matematik, uanset om man vælger en samfundsfaglig eller matematisk studieretning. Derfor er matematik på STX uundgåeligt. Det er obligatorisk at have matematik på C-niveau. På den måde vil du have grundlæggende forståelse for formler og regnemodeller, som benyttes vidt og bredt i andre fag. Spørgsmålet er, om du gerne vil nøjes med det, eller om du hellere vil have det på henholdsvis A-, eller B-niveau. Afhængig af det niveau du vælger, vil undervisningens sværhedsgrad naturligvis stige i takt med den tid, man bruger på matematik på STX. På alle tre niveauer vil der være forskelligt supplerende materialer, og indholdet af pensum kan derfor variere.

En stor del af undervisningen og de opgaver der skal afleveres gennem tiden, vil foregå i forskellige matematiske computerprogrammer. Afhængig af hvilket niveau du vælger, vil dit kendskab til programmerne være mere eller mindre dybdegående. Der vil naturligvis blive undervist i programmerne i et omfang, så det kan forventes, at eleverne selv behersker det.

Matematik A niveau

Vælger du at have Matematik på A-niveau, vil du have matematikundervisning i alle dine tre år i din tid på Haderslev Katedralskole. Her vil du arbejde endnu mere dybdegående med tidligere emner, og din forståelse af matematik vil blive større.

På Matematik A arbejdes der bl.a. med:

  •  Udvidet geometri
  • Integralregning
  • Statistiske metoder
  • Vektorer og vektorfunktioner

 

Eksamensformen varierer en smule afhængig af, hvilket niveau man vælger. På Matematik C er der alene en mundtlig eksamen, mens der på Matematik B og Matematik A er både en skriftlig og mundtlig eksamen.

Matematik B niveau

Vælger man at have Matematik på B-niveau, vil der blive tilføjet et ekstra lag på undervisningen. Man vil desuden modtage undervisning i matematik i to år i stedet for et enkelt, som man har på Matematik C. En stor del af de emner, som undervises på C-niveau, vil også være undervisningsmateriale på B-niveau. Sværhedsgraden stiger dog, og det samme gør læringen om, hvordan de forskellige beviser og formler er bygget op.

På Matematik B arbejdes der bl.a. med:

  • Integralregning
  • Udvidet statistik
  • Differentialregning
  • Sandsynlighed

Er du i tvivl om, hvilket niveau du skal vælge, når du begynder på Haderslev Katedralskole, er du velkommen til at kontakte os. Så vil vi gerne hjælpe dig på vej.