Haderslev Katedralskole

Søg
Close this search box.

Musik

Musician playing guitar during performance
Musik på Haderslev Katedralskole

Musik skaber liv og glæde. Det har det altid gjort og vil formentlig altid gøre. Men hvad der får musik til at lyde godt, og hvordan man kan skabe god musik, er ikke helt så simpelt at forklare. I musik på Haderslev Katedralskole handler undervisningen lige netop om det. Gennem undervisning i faget vil man lære basal musikteori. Det handler om, hvad der kan kaldes musik, og hvordan man med rytmer og toner kan skabe sange og melodier. Men læringen stopper ikke ved viden om musik. I undervisningen vil der være sammenspil, så du både kan være med til at skabe og spille musik med dine medstuderende.

Musik på Haderslev Katedralskole har flere forskellige arbejdsformer:

  • Gruppearbejde i form af sammenspil
  • Klasseundervisning om bl.a. musikteori
  • Projektarbejde
  • Opførelser af musikalske numre

 

Du behøver ikke have et specielt musikalsk niveau for at kunne vælge musik på Haderslev Katedralskole. Hvis du har en lyst til at lære og kaste dig ud i musikkens mange facetter, er det mere end nok grund til at vælge musik. Viden og evner indenfor musikken skal vi udvikle sammen i undervisningen. Det er næsten kun din egen iver, der sætter begrænsningen for, hvad du kan lære i løbet af din undervisningstid i musik på Haderslev Katedralskole.

Om fagets identitet fra læreplanen

Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform. Musikfaget integrerer elementer fra det humanistiske, det naturvidenskabelige og det samfundsvidenskabelige område med henblik på almendannelse, identitetsudvikling og studiekompetence. Igennem den skabende proces og musikalske og performative udfoldelser spiller musikfaget en væsentlig rolle for skolekulturen.

Musik B

På musik B bygges der et ekstra lag på, da du nu vil have faget i to år. Faget tager dig et skridt længere ned i musikkens opbygning, og du vil nu også lære om noder og lidt bredere musikteori. Musik B er for dig, som vil forstå endnu mere af musikken, og også vil bruge tid på at spille musik. Der vil være flere opgaver, som vil tage udgangspunkt i den viden I er fået gennem undervisningen. Teori og praksis bliver altså taget et niveau op på musik B.

Musik C

Med musik C kommer du til at have faget i et enkelt år i din tid på skolen. I denne tid vil målet være, at du lærer at analysere musik både i forhold til sin tid og genre, men også med forståelse af den musikalske opbygning. Derudover vil du på musik C komme til at få undervisning i at synge og spille en- og flerstemmige sange.

Du vil altså ved at vælge musik C få en masse basisviden- og forståelse for, hvordan musik er bygget op, og ud fra det selv lære at indgå i musikalske grupper