Haderslev Katedralskole

Søg
Close this search box.

Samfundsfag

HAKA 2022 19
Om fagets identitet fra læreplanen

Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden og kundskaber om og forståelse af de dynamiske og komplekse kræfter – nationalt, regionalt og globalt – der påvirker samfundsudviklingen.

Ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificeres elevernes standpunkter, handlemuligheder og viden, og eleverne opnår almendannelse og studiekompetence.

Vælg Samfundsfag på A eller B niveau

På Haderslev Katedralskole tilbyder vi Samfundsfag som valgfag. Vælg Samfundsfag B og få en grundlæggende viden indenfor nationale og internationale samfundsforhold, eller træk faget op på A niveau og skab en dybere forståelse for den samfundsmæssige udvikling, der finder sted i verden.

I Samfundsfag lærer du om hele samfundets organisering, og hvordan de mange små dele af samfundet tilsammen skaber en større helhed. Der vil blive arbejdet med samfundsmæssige problemstillinger i både ind- og udland, og du får en bred forståelse indenfor politik, sociologi, økonomi og internationale forhold. Samfundsfag er et bredt valgfag, hvor du lærer at forstå og forholde dig kritisk til den verden, vi lever i.   

Denmark flag
ballot box casting vote election referendum politics elect woman female democracy hand voter
Bliv klogere på verden

Brænder du for at vide mere om den aktuelle situation vi er i og hvorfor vi er nået hertil? Du har helt sikkert en masse spørgsmål, om hvorfor tingene er blevet, som de er og hvorfor folk agerer, som de gør. Med et valgfag i Samfundsfag vil vi arbejde med aktuelle nyheder og begivenheder, og dertil vil vi undersøge en lang række samfundsrelevante problemstillinger, som gør os klogere på verdenen. Gennem teori og begreber i Samfundsfag får du de retter redskaber, der hjælper til at forstå og begå dig i omverdenen. Undervisningen vil være varieret med plads til både klassisk klasseundervisning med lærerige diskussioner med dine klassekammerater, samt anderledes gruppearbejde hvor workshops, debatter og andre kreative læringsmetoder kommer i brug.

Du vil kunne komme til en afsluttende Samfundsfags eksamen, hvor du får muligheden for at vise hvad du har lært gennem fagets forløb.