Ofte stillede spørgsmål

Hvornår er der Åbent Hus?

Haderslev Katedralskole holder Åbent Hus hvert år i januar måned. Hold øje på Facebook, i avisen, i biografen og på byens infostandere. 

Åbent Hus er for alle interesserede, som gerne vil høre mere om vores to uddannelser:  STX og HF.

Hvis du er forhindret i at komme til vores Åbent Hus arrangement, er du altid velkommen til at bestille tid til en samtale om skolens mange tilbud.

Hvem kan blive optaget på STX?

Er du erklæret egnet til at komme i gymnasiet af UU, kan du søge ind og blive optaget. 

Du har også lov til at søge om optagelse, hvis du ikke er erklæret egnet til gymnasiet. Det vil herefter være skolens vurdering, om du vil blive tilbudt en optagelsesprøve.

Hvor søger jeg om optagelse?

 

Du søger ind på gymnasiet på Optagelse.dk. Du kan også søge om optagelse efter ansøgningsfristen, hvis du retter henvendelse direkte til skolen.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

 

Fristen for at søge ind på gymnasiet er 1.  marts.

 

Kan jeg søge, selv om ansøgningsfristen er udløbet?

 

Ja, du skal blot rette henvendelse direkte til skolen. Du finder vores kontaktoplysninger under Kontakt.

Kan jeg søge, selv om jeg ikke er erklæret egnet til gymnasiet?

 

Ja, du kan godt søge om optagelse, selv om du ikke er erklæret egnet af UU. Du vil blive inviteret til en optagelsesprøve, men det er skolen som vurderer, om det giver mening at tilbyde dig en optagelsesprøve.

Du vil blive testet i dine faglige kompetencer i fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi.

Kan jeg søge om optagelse, selv om jeg er startet på en anden ungdomsuddannelse?

 

Ja, det kan du godt. Hvert år modtager vi flere elever fra andre ungdomsuddannelser, som har fortrudt deres første valg og ønsker at blive optaget på Haderslev Katedralskole i stedet for.

Hvornår får jeg at vide, om jeg er optaget?

 

Kort tid inden sommerferien vil du modtage et optagelsesbrev fra skolen. Bemærk, at skolen sender al post ud i e-boks. Er du under 18 år, vil dine forældre også modtage denne post.

Hvordan ved jeg, hvornår jeg skal møde den første skoledag?

 

Efter sommerferien modtager alle kommende elever en velkomstpakke i deres e-boks. Her fremgår det tydeligt, hvor og hvornår du skal møde på skolen den første dag. 

1. skoledag er kun for nye elever. De ældre elever møder først dagen efter.

Hvad sker der i den første uge?

 

Den første uge vil du opleve rigtig mange forskellige ting. Dine mentorer har arrangeret forskellige aktiviteter, du vil blive introduceret til skolens it-systemer og netværk, du vil prøve at have lidt undervisning og der er hyggelige sociale aktiviteter sammen med de andre klasser.

Hvem er min klasselærer?

 

På Haderslev Katedralskole har vi ikke klasselærere. Alle dine lærere udgør et klasseteam, som samarbejder omkring undervisningen og som løbende orienterer hinanden om, hvordan det går i klassen. Klasseteamet holder møder et par gange om året, og de udveksler løbende tanker om undervisning samt bekymring om enkeltelever i vores intrasystem, Lectio, hvor studievejlederen og den pædagogiske leder følger med. Har du brug for at tale om private forhold, skal du kontakte din studievejleder. Har du brug for at tale om faglige forhold, skal du kontakte den pågældende lærer i faget.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg?

 

Du bliver registreret fraværende, hver gang du ikke møder til undervisningen. Lærerne skelner ikke mellem "lovligt" og "ulovligt" fravær, og derfor har du pligt til at skrive årsagen til dit fravær i Lectio. 

Har du længerevarende sygdom (evt. med indlæggelse) er det vigtigt, at du kontakter skolen og orienterer os om det. 

Skal jeg dokumentrere min sygdom med en lægeerklæring?

 

Skolen kan i visse tilfælde forlange at få en lægeerklæring. Det vil typisk være i tilfælde, hvor du har haft længerevarende sygdom eller hvor du gentagne gange i løbet af året angiver sygdom som fraværsårsag. 

Skolen betaler ikke for denne lægeerklæring - det skal du selv gøre.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan deltage i idrætsundervisningen?

 

Nogle elever har i perioder svært ved at deltage i idrætsundervisningen pga. skader eller operationer. Her kan man fritages fra den praktiske del i en kortere periode, og som elev taler man med sin idrætslærer om mulighederne for at følge med, selv om man er skadet.

Hvis man ikke kan deltage i idrætsundervisningen pga. kroniske skader eller handicap, er der forskellige muligheder. Snak med din pædagogiske leder om det.

Bemærk, at skolen altid skal have en lægefaglig udtalelse i de tilfælde, hvor eleven ikke er i stand til at deltage i idrætsundervisningen overhovedet.

Må jeg tage på ferie i skoletiden?

 

Du skal altid søge om fri til ferie i skoletiden. Du skal søge om ferie hos din pædagogiske leder, og din pædagogiske leder vil i hvert individuelle tilfælde vurdere, om det er fornuftigt at rejse på ferie. Med til denne vurdering hører, om du har meget fravær i forvejen, om der er særlige aktiviteter på skolen som du skal deltage i (ex. vejledning i forbindelse med opgaver) eller om du ønsker at rejse i perioder, hvor du skal skrive større skriftlige opgaver. 

Du kan ikke få udsættelse af opgaver, hvis du rejser på ferie. Har du ikke fået tilladelse til at rejse, men rejser alligevel, vil du modtage en skriftlig advarsel.

Hvorfor får jeg fravær, når jeg deltager i skolerelaterede aktiviteter?

 

Vi er en skole med høj elevindflydelse. Mange af vores elever deltager i elevudvalg og andre aktiviteter, som bidrager til skolens positive udvikling. 

Lærerne kan imidlertid ikke skelne mellem forskellige årsager til fravær i undervisningen. Derfor vil du altid blive noteret fraværende, også selv om du deltager i udvalgsmøder mv. 

Når du i din fraværsårsag noterer, at du har deltaget i en skolerelateret aktivitet, vil din studievejleder og din pædagogiske leder betragte den type fravær som uproblematisk. Det vil dog altid blive sammenholdt med andet fravær, som du måske måtte have.

Hvordan er min STX-forløb opbygget?

 

STX er en 3-årig uddannelse. Du starter på et 3 måneders grundforløb, hvor undervisningen er ens for alle. I løbet af grundforløbet vil du blive orienteret om de kommende studieretninger, du vil prøve at have forskellige studieretningsfag. I slutningen af grundforløbet skal du vælge din studieretning, som du påbegynder i starten af november.

Hvordan finder jeg ud af, hvilken studieretning jeg skal vælge?

 

Det er vigtigt, at du gør dig nogle grundige tanker omkring dit studieretningsvalg. Skolen vil igennem hele grundforløbet forberede dig til studieretningsvalget med forskellige aktiviteter, men hvis du er meget i tvivl er det altid en god ide at bede om en snak med din studievejleder. Det kan også være en god ide at tale med ældre elever og lærere, som kender studieretningen godt. Du kan også altid gå ind på skolens hjemmeside og læse om de forskellige studieretninger og deres opbygning. Her kan du også se, hvilke videregående uddannelser, studieretningen giver adgang til efter gymnasiet.

Hvad gør jeg, hvis jeg fortryder mit valg af studieretning?

 

Hvis du fortryder dit valg af studieretning, skal du altid henvende dig til din pædagogiske leder. Det er ikke uproblematisk at skifte studieretning, og det er derfor vigtigt, at du får en samtale omkring dit ønske om at skifte studieretning. 

Du kan ikke forvente, at du automatisk får lov til at skifte studieretning. Beslutningen vil altid bero på en individuel vurdering af den pågældende situation.

Skal jeg til eksamen i alle fag?

 

På STX skal du ikke til eksamen i alle fag. Hvert år op til sidste skoledag offentliggør skolen de fag, som Undervisningsministeriet har udtrukket som eksamensfag.

 

Kan jeg blive student, hvis jeg dumper en eksamen?

 

Du kan sagtens blive student, selv om du dumper en eksamen. Du har dumpet en eksamen, hvis du får karakteren 00 eller -3.

Du skal have et samlet gennemsnit på 2,0 for at blive student. Gennemsnittet er beregnet ud fra dine eksamener og dine årskarakterer gennem alle tre år. Bemærk, at fagene vægter karakteren forskelligt alt efter om det er C-, B- eller A-niveau.

Hvor mange valgfag skal jeg vælge?

 

Antallet af valgfag og løft af fag fra C- til B-niveau eller fra B- til A-niveau afhænger helt af den enkelte studieretning.

Under den enkelte studieretning kan du læse mere om studieretningens opbygning og hvilke muligheder du har for valgfag og løft af fag.