Verdensklassen

Verdensklassen - Studieretning med Engelsk A og Samfundsfag A med fokus på FNs 17 verdensmål

FN’s 17 verdensmål er til lands, til vands, i luften og alle steder og omfatter den måde, vi lever på og påvirker hinanden og det miljø, der omgiver os. Studieretningen ”Studieretning Engelsk A – Samfundsfag A ’Verdensmål’” tones ud fra verdensmålene, der alle handler om at skabe en bedre verden. Vi vil derfor gerne være en løsningsorienteret studieretning, hvor vi erkender problemer og kommer med løsningsforslag.

 

Vi vil gøre verdensmål til hverdagsmål ved at tage udgangspunkt i vores eget liv. Vi vil se på, hvad hver enkelt selv kan gøre i hverdagen, og hvad vi kan gøre på HaKa. Vi vil arbejde med nationale og internationale forhold, hvor vi vil diskutere, hvad vi som verdenssamfund kan gøre, og hvilke udfordringer der er. Vi vil gerne række ud til det lokale erhvervsliv og lokalpolitikere for at få dem i dialog, ligesom vi også vil have et globalt udsyn.

 

Hvordan påvirkes vi mennesker af globalisering og klima - både det vestlige senmoderne menneske, men også oprindelige folk, der i mange sammenhænge kan være udsatte? Hvordan skaber vi mere energi, der både er vigtigt i klimasammenhæng, men også sikkerhedspolitisk? Hvordan skaber vi en mere bæredygtig fremtid, hvor ingen lades i stikken, hvad angår mental sundhed, kvalitetsundervisning, ligestilling, kampen mod vold og retten til at tale og tænke frit?

 

Der er masser at tage fat på, og vi vil undervejs tage jer med på råd, så vi sammen kan udstikke de rammer, studieretningen skal udformes indenfor – både emnemæssigt og i praksis.