Haderslev Katedralskole

Søg
Close this search box.

Matematik A - Fysik B - Kemi B

Med denne studieretning er der fokus på den fysiske verdens indretning og struktur. Du vil lære om emner indenfor fysik og kemi fx energi, bølger, mekanik, kemiske rektioner og bindinger, og hvordan matematiske modeller kan bruges til at beskrive naturvidenskabelige fænomener.

5iQlx4Ww
Matematik A

Matematik er central i den naturvidenskabelige og teknologiske udvikling, idet matematik bruges som redskab til at forstå og forudsige virkeligheden. Matematik er et adgangsgivende krav til mange uddannelser, netop fordi matematik er et vigtigt værktøj til problemløsning i andre fag. Desuden får man via faget matematik en øvelse i at tænke logisk-deduktivt.

Vi vil i matematik give en indføring i fundamentale matematiske teorier med fokus på, hvorledes teorierne kan anvendes på virkelighedsnære problemstillinger. Vi vil i store dele af undervisningen benytte IT-værktøjer til at hjælpe med løsning af de matematiske problemer.

Emner som matematik specielt kunne beskæftige sig med i denne studieretning er eksempelvis raketter, planetbevægelser og reaktionskinetik.

Kemi B

Alt i den biologiske og materielle verden udgøres af stoffer, som kan dannes og nedbrydes ved kemiske reaktioner. I kemi arbejder vi med at beskrive hvordan stoffer er opbygget, hvilke egenskaber de har og hvordan stofferne reagerer og fremstilles. Kemi er en del af dagligdagen. Vi oplever den i mad, medicin, kosmetik og i miljøet, hvor det eksperimentelle arbejde i laboratoriet fx kan bestå i at fremstille et lægemiddel, analyse af indholdet af kemiske forbindelser i fx fødevare. Derudover anvendes der også IT i forbindelse med tegning, navngivning, beregninger og analyse.

I denne studieretning er der et tæt samarbejde mellem fagene matematik, fysik og kemi. Temaer kunne være elbiler, reaktionskinetik og medicinske scanningsmetoder som f.eks. MR-scanning.

Denne studieretning er særligt relevant, hvis du overvejer at studere videre indenfor tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser. 

Fysik B

Studieretningens opbygning

Ved at klikke på linket kan du danne dig et overblik over, hvilke videregående uddannelser, studieretningen giver adgang til.

Du skal selv markere dit 2. fremmedsprog korrekt og angive niveau for dine øvrige naturvidenskabelige fag.