Haderslev Katedralskole

Søg
Close this search box.

Musik A - Matematik A

HAKA 2022 70
MUS - MAT studieretning

Denne studieretning forener den kunstneriske og performative tilgang i musikfaget med den systematiske tænkning og behandlingen af abstrakte problemstillinger i matematikken. 

Der bliver således plads til både at udvikle og udfordre sit musikalske univers, udfolde sig kreativt og på den anden side fordybe sig i naturvidenskabelige problemstillinger og matematisk teoridannelse. 

De to fag har mere til fælles end man skulle tro og supplerer hinanden på bedste vis.  

Den teoretisk/analytiske tilgang fra matematikfaget kan således anvendes i forbindelse med musikteori, som er bygget op som et system efter matematiske principper. Omvendt kan en kreativ tilgang bruges i matematik til løsningen af problemstillinger og performative evner til formidlingen af matematisk teori og beviser. 

 

Musik A

Med musik på A-niveau vil du lære om musik i teori og praksis. Du kommer til at spille, synge og analysere forskellige genrer af musik, fx pop og rock, musical, klassisk musik, blues og jazz. 

Du vil få en masse erfaringer med kor og band sammen med de andre fra klassen. Musikklasserne er en vigtig del af musiklivet på Haka, idet klasserne optræder på skolen til koncerter, åbent hus m.m. Desuden tager vi ud af huset og deltager i musikarrangementer fx sammen med Sønderjyllands Symfoniorkester. 

Det er ikke en forudsætning, at du kan læse noder eller kan synge og spille i forvejen, men det er selvfølgelig en fordel.  

Matematik A

Matematik er central i den naturvidenskabelige og teknologiske udvikling, idet matematik bruges som redskab til at forstå og forudsige virkeligheden. Matematik er et adgangsgivende krav til mange uddannelser, netop fordi matematik er et vigtigt værktøj til problemløsning i andre fag. Desuden får man via faget matematik en øvelse i at tænke logisk-deduktivt. 

Vi vil i matematik give en indføring i fundamentale matematiske teorier med fokus på, hvorledes teorierne kan anvendes på virkelighedsnære problemstillinger. Vi vil i store dele af undervisningen benytte IT-værktøjer til at hjælpe med løsning af de matematiske problemer. 

I denne studieretning kan matematikken således give en mere teoretisk vinkel på musikteoriens elementer, som rytmer, tonehøjder og stemninger. 

Samarbejde mellem fagene

Studieretningens opbygning

Ved at klikke på linket kan du danne dig et overblik over, hvilke videregående uddannelser, studieretningen giver adgang til.

Du skal selv markere dit 2. fremmedsprog korrekt og angive niveau for dine øvrige naturvidenskabelige fag.