Haderslev Katedralskole

Søg
Close this search box.

Samfundsfag A - Matematik A

Du skal vælge denne studieretning, hvis du interesserer dig for samfundets udvikling og forandring, for politiks betydning for din og andres hverdag, for samfundsanalyser og undersøgelser og for den ændring der sker i unges identitet i det senmoderne samfund.

LNWTJNHw
Samfundsfag A

Samfundsfag a giver en solid basis for at forstå det omkringliggende samfund, både i Danmark, EU og internationalt. Vi arbejder med konkrete aktuelle emner, som vi sætter i relief ud fra teorier, der kan være med til at forklare og forstå de mønstre og tendenser, der ligger bag det der sker.

International politik spiller en stor rolle på samfundsfag a, og vi arbejder typisk med USA og USA’s rolle i verden, FN, Kina, terror, IS, Rusland og meget mere. Gennem projektarbejde, opgaver og faglig deltagelse i timerne kommer vi tematisk omkring, hvordan international politik påvirker det danske samfund samt dig og mig.

Hvornår kommer der økonomisk krise igen? – Økonomi spiller en stor rolle for faget, og vi arbejder både globalt og lokalt ud fra økonomiske problemstillinger. Vi arbejder endvidere med konkrete problemstillinger der både går i dybden med dansk politik, identitetsdannelse og sociale mediers betydning for ikke mindst unge. Endelig forsøger vi at arbejde tværfagligt. Det kunne fx være noget om, hvordan flygtningestrømmen påvirker dansk politik?

Matematik A

Matematik er central i den naturvidenskabelige og teknologiske udvikling, idet matematik bruges som redskab til at forstå og forudsige virkeligheden. Matematik er et adgangsgivende krav til mange uddannelser, netop fordi matematik er et vigtigt værktøj til problemløsning i andre fag. Desuden får man via faget matematik en øvelse i at tænke logisk-deduktivt.

Vi vil i matematik give en indføring i fundamentale matematiske teorier med fokus på, hvorledes teorierne kan anvendes på virkelighedsnære problemstillinger. Vi vil i store dele af undervisningen benytte IT-værktøjer til at hjælpe med løsning af de matematiske problemer.

Emner som matematik specielt kunne beskæftige sig med i denne studieretning er eksempelvis økonomisk ulighed samt befolkningsudvikling.

Studieretningens opbygning

Ved at klikke på linket kan du danne dig et overblik over, hvilke videregående uddannelser, studieretningen giver adgang til.

Du skal selv markere dit 2. fremmedsprog korrekt og angive niveau for dine øvrige naturvidenskabelige fag.