Latin

Læreplanen for Latin C beskriver faget som:

et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag”.

Sagt på en anden måde betyder det, at du gennem arbejdet med tekster på latin ikke bare lærer at læse latin og forstå den latinske grammatik, men at du også opnår viden om romernes kultur, forestillingsverden og historie, samt opøver nogle gode studievaner.

Man kan sige, at arbejdet med sproget latin har seks dimensioner: