Haderslev Katedralskole

Søg
Close this search box.

Eksamen i idræt, musik, billedkunst eller mediefag.

Idræt c

Idræt er et fag med meget fysisk aktivitet. Du har ca. 2 idrætsmoduler om ugen, og det forventes, at du er omklædt, med tøj og sko der passer til aktiviteten.

Faget indeholder teori, som er koblet på den fysiske aktivitet.

Du vil blive præsenteret for forskellige områder indenfor idrætsfaget.

De tre færdighedsområder er:

  • Boldspil (eks. basket, five-a-side eller volley m.m.)
  • Klassiske- og nye idrætter (eks. badminton, atletik eller parkour m.m.)
  • Musik- og bevægelse (eks. hiphop eller pardans m.m.)

De tre færdighedsområder underbygges med teori om træning og sundhed.

Man kunne fx snakke om aerob træning, mens man skal have basketball eller om forskelle og ligheder mellem pardansene vals og cha-cha-cha.

Efter hvert forløb udarbejdes en drejebog, som indeholder fokuspunkter og forslag til øvelser du vil lave til eksamen.

Eksamen

Alle elever som har valgt idræt c på hf skal til eksamen i faget.

Der afholdes en praktisk/mundtlig gruppeprøve med tre eller fire eksaminander i hver gruppe. Eksaminationstiden er ca. 24 minutter pr. eksaminand ved grupper a tre personer, og ca. 20 minutter pr. eksaminand ved grupper a fire personer.

Tiden fordeles med ca. 3/4 til den praktiske og ca. 1/4 til den mundtlige del af prøven.

Gruppevis trækkes en forløbspakke med alle tre færdighedsområder.

Det kunne fx være:

  • Boldspil – basketball
  • Klassiske- og nye idrætter – parkour
  • Musik- og bevægelse – pardans

Der gives ca. 24 timers forberedelsestid, hvor idrætsfaciliteterne stilles til rådighed i skoletiden.

I den praktiske del af prøven eksamineres grupperne i de idrætslige færdigheder.

Gruppen udarbejder/færdiggør i forberedelsestiden en fælles drejebog for forløbspakken.

Drejebogen er jeres plan for indholdet af den praktiske del af prøven. Alle drejebøger skal afleveres til eksaminator og censor senest ca. 24 timer, efter forløbspakken er trukket. Aflevering af drejebøger er obligatorisk.

Gruppen afvikler først den praktiske del, og derpå den mundtlige del af prøven.

I den mundtlige del af prøven får I spørgsmål om den fremviste praksis og sammenhængen mellem praksis og den tilhørende teori.

I vil få en individuel bedømmelse.  

Musik c

Musik skaber liv og glæde. Det har det altid gjort og vil formentlig altid gøre. Men hvad der får musik til at lyde godt, og hvordan man kan skabe god musik, er ikke helt så simpelt at forklare. I musik på Haderslev Katedralskole handler undervisningen lige netop om det. Gennem undervisning i faget vil du lære basal musikteori. Det handler om, hvad der kan kaldes musik, og hvordan man med rytmer og toner kan skabe sange og melodier. Men læringen stopper ikke ved viden om musik.

I undervisningen vil der være sammenspil, så du både kan være med til at skabe og spille musik med dine medstuderende.

Musik på Haderslev Katedralskole har flere forskellige arbejdsformer:

  • Gruppearbejde i form af sammenspil
  • Klasseundervisning om bl.a. musikteori
  • Projektarbejde
  • Opførelser af musikalske numre

Du behøver ikke have et specielt musikalsk niveau for at kunne vælge musik på Haderslev Katedralskole. Hvis du har en lyst til at lære og kaste dig ud i musikkens mange facetter, er det mere end nok grund til at vælge musik. Viden og evner indenfor musikken skal vi udvikle sammen i undervisningen. Det er næsten kun din egen iver, der sætter begrænsningen for, hvad du kan lære i løbet af din undervisningstid i musik på Haderslev Katedralskole.