Haderslev Katedralskole

Søg
Close this search box.

Introduktion til studievejledning og læsevejledning.

Hver HF-klasse har en studievejleder og en læsevejleder. I den første uge af din tid på HaKa kommer din studievejleder og læsevejleder ind i din klasse for at fortælle dig om, hvordan de kan hjælpe dig med de udfordringer, du måtte have.

Du vil også få at vide, hvordan du kan komme i kontakt med din studievejleder og din læsevejleder.

Studievejledning

Vores primære opgave er at vejlede dig i forhold, der knytter sig til din skolegang på HaKa.

Når du starter i 1.hf, vil du hurtigt møde en studievejleder, som giver dig og din klasse en generel, fælles orientering på klassen om studievejledningen og dens tilbud.

Hvem er vi? Hvad laver vi? Hvor kan man finde os osv.? Senere i skoleåret fortæller vi om mulighederne for at sammensætte og vælge fag/studieretning/fagpakke.

Udover den klassevise vejledning giver vi også individuel vejledning til dem, der f.eks. henvender sig for at drøfte skolemæssige, familiemæssige, økonomiske eller personlige udfordringer.

Hvis du har spørgsmål, kan du altid henvende dig til os i HaKa-Lytteren (ved siden af Festsalen) i vores træffetid, eller du kan kontakte os via Lectio for nærmere aftale.

Vi har tavshedspligt.

Har du spørgsmål til dit fremtidige studievalg, uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet så henvender du dig til en vejleder fra Studievalg Danmark, som med mellemrum har større eller mindre orienteringsarrangementer på skolen fordelt ud over hele skoleåret. Du vil løbende blive informeret om studievalgsarrangementer og vejledningstilbud på skolen både direkte via din egen e-mail og gennem almindelig, bred annoncering fra skolens side.

Endelig skal du være opmærksom på den nationale vejledningsportal www.ug.dk.

 

Du har altid mulighed for at henvende dig til én af skolens studievejledere i Lectio.

 

Det er Annette (AP), Berit (BK), Helene (HO) og Søren (SE)

Læsevejledning

Som elev på en ungdomsuddannelse er det vigtigt at have gode læsefærdigheder og at kunne kommunikere sikkert på skrift. Derfor har du mulighed for at få hjælp af skolens læsevejledere til at udvikle gode og effektive læse- og skrivestrategier i din tid på Haderslev Katedralskole.

Hver klasse har tilknyttet en læsevejleder, som vil besøge din klasse, hvor I vil diskutere din tilgang til læsning og dine læsevaner, og hvad der kan være en udfordring i din faglige læsning. Her vil du møde forskellige tilgange til læsning af fagtekster, og også arbejde med læseformål, notatstrategier og forskellige læsestrategier på konkrete tekster.

Som kommende ordblind elev på Haderslev Katedralskole vil læsevejlederne invitere dig til et introduktionsmøde i starten af skoleåret. Læsevejlederne vil bl.a. hjælpe dig med at ansøge om specialpædagogisk støtte (SPS) og med at installere et støtteprogram på din computer. Du får adgang til elektroniske bøger, og du har mulighed for at ansøge om forlænget tid til eksamen. Læsevejlederne hjælper dig også med at kommunikere dine behov vedr. læsning og skrivning til dine lærere. Du har altid mulighed for at henvende dig til én af skolens læsevejledere i Lectio.

 

Det er Ane (AT), Lisbeth (LN) og Marlene (MO)