Haderslev Katedralskole

Søg
Close this search box.

Religion

HAKA 2022 133
Religion på Haderslev Katedralskole

Religionsfaget forholder sig til verdens mange forskellige religioner på et objektivt og videnskabeligt plan. I disse timer vil eleverne undersøge og gå i dybden med forskellige religioner for eksempel ved at se nærmere på religioners oprindelse, deres forskellige ritualer og deres udvikling gennem historien. I religionsundervisningen er der fokus ikke bare på de store trosretninger såsom kristendommen, islam og buddhismen – men også på mindre og mere fjerne religioner.

På Haderslev Katedralskole har eleverne selv mulighed for at påvirke religionsundervisningen, når de sammen med deres lærer kan være med til at afgøre, hvilke religioner og folkefærd de vil undersøge og fortolke.

Om fagets identet fra læreplanen

På videnskabelig, ikke-konfessionel baggrund beskrives, analyseres og fortolkes religioner og deres centrale fænomener i forhold til individ, gruppe, samfund, kultur og natur. Faget omfatter religionernes oprindelse, deres historiske udvikling, deres nutidige skikkelser og deres virkningshistorie.

Fagets perspektiv er globalt. Religionernes rolle for europæisk og dansk idéhistorie og identitetsdannelse tillægges særlig opmærksomhed. Der arbejdes primært med tekster. Herudover indgår andre former for kildemateriale.

Judaism religious jewish holiday matza on passover
Ramadan, Eid ai-fitr,New year Muharram islamic religion Symbols
Christian cross on mountain top
Religion B eksamen på STX

Religion B er på STX ikke et obligatorisk fag men derimod et valgfag. Du kan vælge at rykke religion op på B-niveau, efter at du har haft Religion C. Vælger du Religion B vil du til dels blive undervist på samme måde som i Religion C, men fordi et B-niveau fag indeholder endnu flere timer, vil du her få tid til at gå mere i dybden med de forskellige religioner og deres mange nuancer.

På Religion B er der desuden også en skriftlig dimension af faget, og i løbet af året vil du derfor komme til at skrive opgaver og projekter om forskellige religioner, ritualer og tendenser. Ligesom ved Religion C findes der dog kun en mundtlig eksamen i Religion B. Denne kan ligeledes blive udtrukket ved årets udgang.

Religion C eksamen på STX

På alle STX-gymnasier er Religion C et obligatorisk fag. Dette betyder, at du på et eller andet tidspunkt i din uddannelse hos os vil stifte bekendtskab med faget, og desuden er der mulighed for, at du ved skoleårets udgang skal til en mundtlig eksamen i Religion C. Til eksamen vil du blive testet i dine evner til at analysere og fortolke materiale, der hører inden for religionsfaget – dette kan for eksempel være en tekst, et ritual, et maleri eller noget helt fjerde. Eksamen foregår som en samtale mellem elev, lærer og censor, hvor du som elev får mulighed for at demonstrere, at du kan anvende alle de begreber og analyseværktøjer, som du har lært i løbet af året.