Haderslev Katedralskole

Søg
Close this search box.

Idræt

HAKA_2018_183
Om fagets identitet fra læreplanen

Idræt er et videns-, kundskabs- og færdighedsfag. Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet, som understøttes af teori fra det natur- og sundhedsvidenskabelige samt det humanistiske og samfundsvidenskabelige område. Gennem tilegnelse af idrætslige færdigheder opnås bevægelsesglæde, viden, kundskaber og erfaringer med kroppen og dens bevægelsesmuligheder. Gennem fysisk aktivitet, træning af idrætslige færdigheder og inddragelse af teori sikres faglig dybde, og undervisningen giver indsigt i den fysiske aktivitets betydning for sundheden samt forståelse for idrættens kulturelle værdier.

Haderslev Katedralskole – Idræt

Idræt på C-niveau er et obligatorisk fag på alle studieretninger på STX, som er spredt over alle tre år i gymnasiet. Faget kan desuden vælges på B-niveau som studieretningsfag eller som valgfag i 3.g på B-niveau, hvis eleven altså har afsluttet faget på C-niveau forinden. Idræt er et videns-, kundskabs- og færdighedsfag som er baseret på både fysisk aktivitet såvel som teori fra de naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder. Idræt er i særdeleshed et fag, der præsenterer eleverne for et alsidigt indhold, hvor der primært fokuseres på grundlæggende krops- og boldbeherskelse, rytmefornemmelse og basale principper for træning. Undervisningen planlægges således, at alle elever bliver udfordret uanset niveau og får gode oplevelser med kroppen og deres klassekammerater, hvilket forhåbentlig motiverer til fortsat idrætsaktivitet – også uden for gymnasiets rammer. Idrætsundervisningen består af forløb inden for tre forskellige færdighedsområder i henholdsvis boldspil, musik og bevægelse samt klassiske og nye idrætter. Boldspil kan eksempelvis være håndbold, fodbold, volleyball, basketball, floorball, flag football, softball, ultimate samt andre former for basisboldspil. Musik og bevægelse kan bl.a. dække over dans, rytmisk gymnastik, rytmisk opvarmning, ekspressive bevægelsesformer og improvisation, hvoraf klassiske og nye idrætter eksempelvis kan være atletik, parkour, orienteringsløb, springgymnastik, akrobatik, svømning, ketsjerspil og kampsport. Dette brede fokusområde medfører, at eleverne kommer til at prøve kræfter med både individuelle såvel som holdidrætter. Idrætsfaget inddrager den sundhedsmæssige betydning af og forudsætningerne for at være i en god fysisk form, og faget giver ligeledes en bred forståelse for idrættens medvirken til udviklingen af personlig identitet og sociale kompetencer. I idræts undervinsingen bliver eleverne derfor præsenteret for mange sjove, hårde, lærerige og udfordrende oplevelser, hvor det er bevægelsen og kroppen, der er i centrum.  

Forskellen mellem C- og B-niveauet i faget er, at undervisningen på idræt B-niveau planlægges således, at teori og praktik er ligeligt fordelt i den konkrete idrætspraksis. Teoriundervisningen består bl.a. af grundlæggende anatomi, fysiologi, idrætshistorie samt idrætssociologi som både gennemgås som klasserumsundervisning og praktisk eksperimental undervisning. Her får eleverne indblik i kroppens funktioner og potentiale til at kunne udføre adskillige bevægelser og aktivitetsformer. Praktikundervisningen omhandler primært fysiske aktiviteter og discipliner, men udover at træne forskellige idrætsgrene lærer eleverne også om kropsbevidsthed og dét at indgå i forskellige typer af samarbejdsrelationer. Idræt på B-niveau er derfor velegnet til eleven, der har stor interesse for idræt, og som gerne vil opnå en større idrætsteoretisk viden. Eleven får desuden yderligere mulighed for at lære mere om sig selv og sin krop samt hvordan kroppen fungerer alene, såvel som sammen med andre og hvorfor.