Haderslev Katedralskole

BIBLIOTEK

Haderslev Katedralskoles Bibliotek

Åben samling

Lukket samling

Søgebase

Bogportrætter

 1. Werner Rolewinck: Fasciculus temporum (Verdenskrønike, 1490). Pave Gregor den Store: Omeliae (prædikensamling) (1475)
 2. Petrus Lombardus: Liber sententiarum, cum questionibus S. Bonaventurae (De fire sentensbøger, 1491)
 3. Bartholemæus Anglicus: De proprietatibus rerum (Om tingenes egenskaber) (1492)
 4. Omnium poerum divi Eusebii Hieronymi Stridonensis (Den hellige Hieronymus' samlede værker, 1516)
 5. Biblia Graeca (Erasmus af Rotterdams græske bibeloversættelse, 1545)
 6. Cyriacus Spangenberg: Den Christelige Husstafel: Huorledis huer Christen Menniske skal skicke sig vdi sit Kald oc Stat (1561)
 7. Diogenes Laertius: De vitis, dogmatis et apophthegmatis clarorum philosophorum (Græske filosoffers levnedsbeskrivelse, 1594)
 8. Biblia Universa et Hebraica guidem cum latina interpretion (1657), Biblia Hebraica ad optimorum tam  impressorum quam mascriptorum aliquot codicum fidem collate (1716), Hebraisk skolebog (Genesis, u.å.)
 9. Lucius Seneca: Om sæderne (1658)
 10. Thomas Kingo: Aandelig Sjunge-Chor, første og anden Part (1677, 1681)
 11. Gottfried Wilhelm Leibniz: Essais de Théodicée: Sur la bonté de Dieu, la liberté l'homme et l'origine du mal (1714)
 12. Immanuel Kant: Critik der reinen Vernunft (1799)
 13. Evangelisk-kristelig Psalmebog, til Brug ved Kirke - og Huus-Andagt (1809)
 14. Søren Kierkegaard: Enten - Eller. Et Livs-Fragtment udg. af Victor Eremita (1843)
 15. Martin Luther: Werke, udg. Weimar (1883-1889)
 16. Thome Aquinas: Questiones disputate de potentiale dei, de malo, de unione verbi incarnati etc. (1500)
 17. Erich Pontoppidan: Annles Ecclesiæ Danicæ diplomatici... Kirchen-Historie des Dännemarck, I-II (Pontoppidans Kirkehistorie, 1741)